Het Nut op het Net:

http://www.nutalgemeen.nl

 

Ons departement op het Net:

http://www.nutgeldermalsen.nl

 

Om info sneller aan u door te kunnen geven zouden wij direct het internet kunnen gebruiken.
Als u interesse heeft, verzoeken wij u uw e-mail adres door te geven aan:

                              info@nutgeldermalsen.nl  

Wilt u zich aanmelden?  Voor alle onderwerpen kunt u contact opnemen met:

                              Anke ten Berge ,
                              De Twee Morgen 16 , 4196 JT Tricht
                              telefoon: (0345) 573974
                              e-mail: info@nutgeldermalsen.nl

Heeft u nog vragen over een bepaalde excursie of lezing, dan kunt u ook reageren op de hierboven vermelde wijze.

Het Nut is aangemerkt als ANBI


Het heeft Zijne Majesteits Belastingdienst behaagd om de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de onderliggende departementen de status van ANBI te verlenen.


ANBI = algemeen nut beogende instelling.

Vanaf 1 januari 2008 dient een goeddoe-instelling een beschikking van de Belastingdienst te hebben, waaruit blijkt dat die instelling voldoet aan de eisen. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen en geen winstoogmerk hebben.

De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoe-instellingen en haar donateurs/erflaters:

Inkomsten : Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet volgens de doelstellingen zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Donateurs : Een donateur kan een gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Erflaters: nalatenschappen, ontvangen door een ANBI, zijn vrijgesteld van successierecht.

Uw penningmeester zegt: “geef met gulle hand aan het NUT”

Hebt u uw e-mailadres al doorgegeven aan de secretaris
voor de toezending van het Nut Nieuws per e-mail?

 info@nutgeldermalsen.nl

Nieuwsbrief landelijke Nut

De laatste landelijke Nuts Digitale Nieuwsbrief kunt u vinden op:

http://www.nutalgemeen.nl/nieuwsbrief/

U kunt zichzelf ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief:

hier aanmelden voor Digitale Nieuwsbrief 't Nut 

AVG

Het kan u haast niet zijn ontgaan dat al sinds 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht is geworden en dat iedere organisatie die privacygevoelige gegevens van derden beheert iets op dat gebied moet hebben geregeld.

Wij hebben niet zo veel gegevens van onze leden, maar ook wij hebben een privacyreglement opgesteld.
U vindt het door te klikken op "Privacy Verklaring" in het linker frame van onze homepage.

Geef uw mailadres aan ons door!

Meer dan 85% van onze leden krijgt het Nut Nieuws nu per e-mail. Als we uw e-mailadres hebben kunnen we u ook snel informeren over programmawijzigingen of extra ingelaste programmapunten.
Dat bleek in coronatijd heel handig!
En het scheelt ’t Nut in de kosten.

info@nutgeldermalsen.nl

Culturele samenwerking.

Voor activiteiten van t NUT Herwijnen zie:

https://www.nutalgemeen.nl/departement-herwijnen

Mogelijk bent u tevens geïnteresseerd in activiteiten van de Historische Kring West Betuwe:

https://www.hkwb.nl/

 

Bij Stroomhuis Neerijnen kunt u naar o.a. exposities, lezingen over natuur en kunst, muziek en film:

https://stroomhuisneerijnen.nl/activiteiten/

Een bezoek aan het Stroomhuis is goed te combineren met een bezoek aan de kasteeltuin of een wandeling over de Waaldijk en door het Parkbos.

Voor historische en/of culturele lezingen en activiteiten in vestigingen van Bibliotheek Rivierenland kunt u kijken op:

https://www.bibliotheekrivierenland.nl/

In de agenda kunt u activiteiten selecteren in o.a. Tiel, Geldermalsen en Culemborg.

Spullen en Circulariteit

Voor je het weet staat je huis er vol mee: spullen.

Je ziet jezelf al lopen met die mooie nieuwe trui, of je hippe telefoon.
Het is ook zo makkelijk, vandaag besteld-morgen in huis.
Je wordt er weer (even) helemaal blij van.

Tegelijkertijd weten de meesten van ons wel dat die spullen niet zomaar uit de lucht komen vallen. Voor ze bij je in huis zijn is er al veel gebeurd en dat alles heeft een flinke impact op ons klimaat.
Wist je dat spullen een grotere impact hebben dan vliegen of vlees eten?

Tom Bijnagte is ontwerper van huishoudelijke apparaten en is kortgeleden begonnen met een werkplaats voor Tricht: Makerij Pasklaar.
Hier maakt en repareert hij spullen van hout voor mensen uit de buurt.
Verder is Tom reparateur bij het Repair Café.

Wat kunnen we doen om de impact van onze spullen omlaag te brengen?
Tijdens de lezing gaat Tom in op vragen als:

- wat doen spullen met mij?
- hoe worden en werden mijn spullen gemaakt?
- hoe werkt de lineaire en de circulaire economie?
- hoe herken ik duurzame, circulaire producten?
- wat kan ik doen om mijn spullenimpact te verkleinen?

Maandagavond 9 oktober 2023 , 20.00 uur in

, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de 184e Algemene Ledenvergadering kijken we eerst terug op het afgelopen seizoen, waarin we een gevarieerd aanbod aan lezingen en een interessante excursie hadden georganiseerd.
We hebben niet te klagen gehad over de belangstelling; de lezingen werden goed bezocht en de onderwerpen werden, naar verluid, zeer gewaardeerd.

De samenwerking met De Pluk verliep goed, af en toe een probleempje met de techniek, maar dat was doorgaans opgelost voor de lezing begon, dus daar heeft u niets van gemerkt en zo hoort het ook.

Ons ledenaantal blijft stabiel, we slagen er in het natuurlijk verloop op te vangen, maar het zou best prettig zijn om nog wat te groeien, al was het alleen maar omdat dan nog meer mensen van ons mooie programma in het komend seizoen kunnen genieten.

Ook dit jaar speelden we financieel gezien quitte; de penningmeester kan zelfs een klein over-schot op de winst en verliesrekening melden.
Op bestuurlijk vlak blijft alles bij het oude, alle bestuursleden hebben zich bereid verklaard de Nut-koets nog een jaar te trekken.

Na de pauze een actueel onderwerp:

oktober 2023

Bij het nieuwe Nuts-seizoen 2023-2024

Leden van ’t Nut Geldermalsen

We gaan beginnen aan ons 184e seizoen!
Onze eerste bijeenkomst is dit jaar op maandag 9 oktober en het zal u niet verbazen dat het eerste wat aan de orde komt de Algemene Leden Vergadering is.
We gaan er van uit dat we daar niet de hele avond aan besteden, zodat na de pauze onze eerste spreker aan het woord komt.

Daar ga ik verder niet op in, die informatie vindt u verderop op de website.
Van de bestuurstafel staan u geen verrassende mededelingen te wachten; als die er zijn zullen ze uit de zaal moeten komen.

Ons jaarprogramma voorziet in elf bijeenkomsten, afwisselend op maandag of dinsdagavond.
Er zijn drie bijeenkomsten gepland in de filmzaal; de andere avonden zitten we in de STMR-zaal van de Pluk, inmiddels onze vaste locatie.
De bijeenkomsten in de filmzaal betreffen één avond met een BN’er als spreker en twee activiteiten die we samen met de HKWB ondernemen, waarvan er één het vervolg is op het succesvolle verhaal over de winkeltjes in de jaren ’50 in Geldermalsen. De belangstelling voor die avond was zo groot dat we besloten hebben er nu twee avonden aan te wijden, één door ons georganiseerd, de andere door de HKWB.

Voor alle avonden in de filmzaal vragen wij u om u van tevoren in te schrijven.
Hoe we dat verder in het vat gieten leest u in de nieuwsbrief van de periode waarin dit plaatsvindt.

Aan het eind van het seizoen staat er een excursie naar de catacomben onder het Domplein in Utrecht op het programma. Spannend, dat belooft wat.

Het bestuur hoopt dat we niet worden geconfronteerd met zaken die buiten onze invloedssfeer liggen. Als dat lukt hebben we er alle vertrouwen in dat we er met zijn allen weer een mooi seizoen van kunnen maken.
Tenslotte nog even dit: we vinden het niet erg als u zoveel mogelijk mensen voor onze activiteiten weet te interesseren, ze zijn van harte welkom.

Aart Pak, voorzitter

Sporen van Sinjoren

In de 16e eeuw ontwikkelt Antwerpen zich tot het belangrijkste handelscentrum van West-Europa.

De Leerdamse glasfabrieken

Al meer dan 250 jaar wordt onafgebroken glas in Leerdam geproduceerd. De uit Duitsland afkomstige gebroeders Pelgram stichtten in 1765 in Leerdam de eerste fabriek. Hoe kwamen ze in Leerdam verzeild? Wat werd er geproduceerd?

Wat zij nooit hebben geweten, is dat dit bedrijf later uit zou groeien tot de toonaangevende glasfabriek in de wereld die tot op de dag van vandaag miljoenen flessen en glazen produceert.

Maar de Sinjorenstad krijgt steeds meer te lijden van politieke en godsdienstige onrust. Na de inname van de stad door de Spanjaarden (1585) vindt een ware uittocht plaats. Tienduizenden kwamen naar de noordelijke Nederlanden. Ontvangende steden concurreerden om ondernemende, draagkrachtige en vakbekwame immigranten uit Vlaanderen en Brabant binnen te halen.

Voor steden als Haarlem en Leiden is de invloed van Vlaams en Brabants kapitaal, intellect, vakmanschap en artistiek talent zeer groot geweest. Voor Am­ster­dam was het zelfs van doorslaggevende betekenis om de economische en culturele koppositie van Antwerpen over te nemen.

Dinsdagavond 24 oktober 2023,
20.00 uur in
Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

Vleeshal Haarlem
Stadhuis Antwerpen

Ton van Kooten vertelt u in een twee uur durende presentatie op een levendige en inspirerende manier het complete verhaal. Van de start tot heden ten dage. Over de overnames en de moordende concurrentie.
Over de kunstnijverheid van directeur Cochius tot de concentratie van glasfabrieken door de NV Vereenigde Glasfabrieken in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw.
Dit alles voorzien van prachtige foto’s van de rijke historie van de fabriek.
Na afloop heeft de Leerdamse glasfabriek voor u geen geheimen meer.

Ton van Kooten (1970) is bestuurslid van de Historische vereniging Leerdam en werkt sinds 1987 op de Leerdamse glasfabriek en wil u het verhaal over de Leerdamse glafabieken graag vertellen.

Maandagavond 6 november 2023 , 20.00 uur in

Glasfabriek Leerdam

, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.
november 2023
 

Nut Nieuws
september 2023