Het Nut op het Net:

http://www.nutalgemeen.nl

 

Ons departement op het Net:

http://www.nutgeldermalsen.nl

 

Om info sneller aan u door te kunnen geven zouden wij direct het internet kunnen gebruiken.
Als u interesse heeft, verzoeken wij u uw e-mail adres door te geven aan:

                              info@nutgeldermalsen.nl  

Wilt u zich aanmelden?  Voor alle onderwerpen kunt u contact opnemen met:

                              Anke ten Berge ,
                              De Twee Morgen 16 , 4196 JT Tricht
                              telefoon: (0345) 573974
                              e-mail: info@nutgeldermalsen.nl

Heeft u nog vragen over een bepaalde excursie of lezing, dan kunt u ook reageren op de hierboven vermelde wijze.

Het Nut is aangemerkt als ANBI


Het heeft Zijne Majesteits Belastingdienst behaagd om de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de onderliggende departementen de status van ANBI te verlenen.


ANBI = algemeen nut beogende instelling.

Vanaf 1 januari 2008 dient een goeddoe-instelling een beschikking van de Belastingdienst te hebben, waaruit blijkt dat die instelling voldoet aan de eisen. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen en geen winstoogmerk hebben.

De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoe-instellingen en haar donateurs/erflaters:

Inkomsten : Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet volgens de doelstellingen zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Donateurs : Een donateur kan een gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Erflaters: nalatenschappen, ontvangen door een ANBI, zijn vrijgesteld van successierecht.

Uw penningmeester zegt: “geef met gulle hand aan het NUT”

Hebt u uw e-mailadres al doorgegeven aan de secretaris
voor de toezending van het Nut Nieuws per e-mail?

 info@nutgeldermalsen.nl

Nieuwsbrief landelijke Nut

De laatste landelijke Nuts Digitale Nieuwsbrief kunt u vinden op:

http://www.nutalgemeen.nl/nieuwsbrief/

U kunt zichzelf ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief:

hier aanmelden voor Digitale Nieuwsbrief 't Nut 

Wij krijgen subsidie van het

Stand van zaken juni 2021

Het heeft even geduurd, maar nu is het voorjaar volledig losgebarsten.
Ik kan me niet herinneren ooit zo veel kleuren groen te hebben gezien en ook kunnen we eindelijk genieten van fraai zomerweer.
En als gevolg van alle reisbeperkingen hoeft niets hiervan ons te ontgaan.

Zo zien we weer: elk nadeel …… etc.

In onze nieuwsbrief van maart hebben we aangekondigd dat we het seizoen 2020/2021 zonder verdere activiteiten zouden beëindigen.
Daar komen we nu een beetje op terug, al is het niet met een door ons zelf georganiseerde activiteit. Ons lid Gerd Buyserd is actief in de “Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe” en maakte ons attent op een nieuw initiatief van de stichting, dat haar zeer interessant leek voor de leden van ‘t Nut en dat willen we u uiteraard niet onthouden.
U leest er hieronder meer over.

Verder kunnen wij u mededelen dat het bestuur deze week voor het eerst in maanden weer bij elkaar kan komen om aan de slag te gaan met het vaststellen van een programma voor het komende seizoen.
De onzekerheden over hoe verder zijn nog niet allemaal verdwenen, maar we gokken erop dat de situatie zich blijft verbeteren en dan moet het mogelijk zijn om dit najaar met een interessant programma van start te gaan.
Dat programma is er nog niet; dat boven water zien te krijgen is wel waar uw bestuur zich de komende tijd op gaat richten.

Hebt u interessante tips voor ons? Graag!

Voor nu: geniet van de zomer, blijf gezond en, “Corona volente”, graag tot ziens in oktober 2021!

AVG

Het kan u haast niet zijn ontgaan dat sinds 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht is geworden en dat iedere organisatie die privacygevoelige gegevens van derden beheert iets op dat gebied moet hebben geregeld.

Wij hebben niet zo veel gegevens van onze leden, maar ook wij hebben een privacyreglement opgesteld.
U vindt het door te klikken op "Privacy Verklaring" in het linker frame van onze homepage.

Jan van Anrooy kunstroute

De stichting Kunst en Cultuur West Betuwe nodigt de Nut-leden uit voor de feestelijke opening van de Jan van Anrooy kunstroute en de presentatie van het boek "Symphonie van de Betuwe”.
Dit gebeurt op 19 juni om 14.30 h in de N.H. kerk van Tricht.

Jan van Anrooy is de tweede van de drie Betuwse schilders uit de vorige eeuw, die de Stichting voor het voetlicht wil brengen.
In 2019 werd de aftrap gegeven met de Piet Mulder route langs een tiental locaties in de Betuwe.

En deze tip was al bij u bekend:

https://skcwb.nl/wegwijs-in-de-betuwe/

Op de ALV vertelde Gerd Buyserd over vloedschuren in de Gemeente West Betuwe.
In het uitgegeven boekje daarover, dat we op de ALV aan konden schaffen (€ 5,-- ook bij Bruna), staat een fietsroute langs een aantal vloedschuren. Per auto kan trouwens ook.

In dezelfde serie heeft de SKCWB ook een kunstroute: wat let u?

Juist in deze tijd is gebleken, dat dat dé manier is om met elkaar in contact te komen of te blijven.

Geef uw mailadres aan ons door!

info@nutgeldermalsen.nl

Jef de Jager schreef een boek over Jan en Jans werk, waarin ook veel werk van hem te zien is. Hij geeft ook twee lezingen over van Anrooy :

  1. woensdag 23 juni in de Kerk te Tricht. Aanvang 20.00 h
  2. zondag 5 september in de kerk in Deil . Aanvang 16.00 h.

De stichting Kunst en Cultuur West Betuwe hoopt u op enkele van de manifestaties en locaties te mogen begroeten!

Nu is het de beurt aan van Anrooy (1901-1988), wiens werken niet alleen te zien zullen zijn op 13 locaties in de Betuwe, maar ook in het Waters­noodmuseum in Ouwerkerk en in het Oost-Indisch Pakhuis te Hoorn.
Jan laat zich als schilder niet goed onderbrengen in een bepaalde stroming. Nu eens impressionistisch, dan weer expressionistisch, maar altijd krachtig en herkenbaar.
 

Nut Nieuws
juni 2021