Het Nut op het Net:

http://www.nutalgemeen.nl

 

Ons departement op het Net:

http://www.nutgeldermalsen.nl

 

Om info sneller aan u door te kunnen geven zouden wij direct het internet kunnen gebruiken.
Als u interesse heeft, verzoeken wij u uw e-mail adres door te geven aan:

                              info@nutgeldermalsen.nl  

Wilt u zich aanmelden?  Voor alle onderwerpen kunt u contact opnemen met:

                              Anke ten Berge ,
                              De Twee Morgen 16 , 4196 JT Tricht
                              telefoon: (0345) 573974
                              e-mail: info@nutgeldermalsen.nl

Heeft u nog vragen over een bepaalde excursie of lezing, dan kunt u ook reageren op de hierboven vermelde wijze.

Het Nut is aangemerkt als ANBI


Het heeft Zijne Majesteits Belastingdienst behaagd om de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de onderliggende departementen de status van ANBI te verlenen.


ANBI = algemeen nut beogende instelling.

Vanaf 1 januari 2008 dient een goeddoe-instelling een beschikking van de Belastingdienst te hebben, waaruit blijkt dat die instelling voldoet aan de eisen. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen en geen winstoogmerk hebben.

De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoe-instellingen en haar donateurs/erflaters:

Inkomsten : Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet volgens de doelstellingen zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Donateurs : Een donateur kan een gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Erflaters: nalatenschappen, ontvangen door een ANBI, zijn vrijgesteld van successierecht.

Uw penningmeester zegt: “geef met gulle hand aan het NUT”

Hebt u uw e-mailadres al doorgegeven aan de secretaris
voor de toezending van het Nut Nieuws per e-mail?

 info@nutgeldermalsen.nl

Nieuwsbrief landelijke Nut

De laatste landelijke Nuts Digitale Nieuwsbrief kunt u vinden op:

http://www.nutalgemeen.nl/nieuwsbrief/

U kunt zichzelf ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief:

hier aanmelden voor Digitale Nieuwsbrief 't Nut 

AVG

Het kan u haast niet zijn ontgaan dat al sinds 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht is geworden en dat iedere organisatie die privacygevoelige gegevens van derden beheert iets op dat gebied moet hebben geregeld.

Wij hebben niet zo veel gegevens van onze leden, maar ook wij hebben een privacyreglement opgesteld.
U vindt het door te klikken op "Privacy Verklaring" in het linker frame van onze homepage.

Geef uw mailadres aan ons door!

Meer dan 95% van onze leden krijgt het Nut Nieuws nu per e-mail. Als we uw e-mailadres hebben kunnen we u ook snel informeren over programmawijzigingen, extra ingelaste programmapunten of afgelasten van een lezing of activiteit op korte termijn.

Meldt u dus aan op: info@nutgeldermalsen.nl

Culturele samenwerking.

Voor activiteiten van t NUT Herwijnen zie:

https://www.nutalgemeen.nl/departement-herwijnen

Historische Kring West Betuwe

Tuinarchitectuur van Waardenburg en Neerijnen.

Aan de hand van het park rondom de kastelen Waardenburg en Neerijnen neemt landschaps-architect en tuinhistoricus Eric Blok de aanwezigen mee door de geschiedenis van de tuin- en parkarchitectuur.
De HKWB heeft die avond eerst hun ALV, maar na de pauze ( ± 20.15 uur) kunnen ook niet-leden aanschuiven.

Dinsdagavond 19 maart 2023 , 20.00 uur in De Pluk, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

 

Archeologie in West Betuwe. 

West Betuwe krijgt voor haar wettelijke archeologietaken ondersteuning van de regio-archeoloog Rivierenland. In Rivierenland maken zeven gemeenten gebruik van een regioarcheoloog, een initiatief van provincie Gelderland.

Sprekers Huib Jan van Oort en Elisa van Veldhuizen, beiden archeoloog nemen u mee op een reis langs verschillende plekken met een interessant verhaal.
Want ook in de gemeente West Betuwe zijn de afgelopen jaren verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd met mooie resultaten; denk daarbij aan de opgravingen in de Plantage en Hondsgemet in Meteren. Tevens zullen de bevindin­gen rondom het Huys te Meeteren aan de orde komen.
Niet-leden betalen € 5,00.

Dinsdagavond 9 april 2023 , 20.00 uur in De Pluk, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

De HKWB organiseert nog veel meer interessante dingen: zie voor meer activiteiten:

https://www.hkwb.nl/

 

Stroomhuis Neerijnen

heeft het hele jaar door een goed gevuld cultureel programma.
Bij voorbeeld de tentoonstelling van:

KAZco

Achttien kunstenaars uit Zaltbommel e.o. hebben zich verenigd in een collectief voor Kunst en Ambacht Zaltbommel (KAZco).

Vijf kunstenaars van het collectief t.w. Leontien Vossen, Renate Vos, Sonja de Jongh, Annita Smit en Marti van den Bogert, presenteren hun werk in deze expositie.

Het gebruik en de grote diversiteit aan materialen is opvallend en zorgt voor een zeer gevarieerde tentoonstelling.

Donderdag 29 februari t/m 24 maart 2024, van Pallandtweg 1, Neerrijnen.

Kijk voor het hele programma op:

https://stroomhuisneerijnen.nl/activiteiten/

Kerk in Tricht

Evensong in “Lent”, met Culemborgs Chapel Choir o.l.v. Arian Ooijevaar en op orgel Jeroen van Kleef. “Lent” is de Engelse benaming voor de vastentijd, de periode van 40 dagen tussen Aswoensdag en Stille Zaterdag, de zaterdag voor Pasen.

De kerk is open vanaf half acht, bij de uitgang is gelegenheid een bijdrage in de kosten te geven.

Woensdag 27 maart 20.00 uur

En ...… er is een mooie expositie in de kerk in Tricht.

 

Rumpt’s kerkje

In het voormalige katholieke kerkje in Rumpt zijn regelmatig concerten door toonaangevende musici:

https://www.rumptskerkje.nl/agenda/

 

Bibliotheek Rivierenland

doet meer dan uitlenen van boeken, dvd’s en cd’s. Het hele jaar door zijn er in alle 28 vestigingen activiteiten voor kinderen en volwassenen. Neem eens een kijkje in de agenda’s via:

https://www.bibliotheekrivierenland.nl/

In de agenda kunt u activiteiten selecteren op locatie, b.v. Tiel, Geldermalsen, Culemborg, enz

Op ontdekkingstocht bij DOMunder in Utrecht.

Donderdagmiddag 18 april gaan we met ’t NUT op ontdekkingstocht bij DOMunder in Utrecht.

In DOMunder daal je af in de middeleeuwse kelders en beleef je onder de grond de verhalen van de 2000 jaar geschiedenis van het Domplein.
Hierna ga je naar de archeologische opgraving om zelf met een slimme zaklamp op zoek te gaan naar de historische schatten van 2000 jaar geschiedenis.

maart 2024

Afsluiting seizoen 2023-2024

Het is begin maart en dat is het moment waarop u de laatste nieuwsbrief van dit seizoen in de mail aantreft. Enkele leden vinden hem in de brievenbus.
We hebben een mooi seizoen achter de rug. Onze lezingen worden steeds beter bezocht, daarom zijn we al een paar keer uitgeweken naar de filmzaal en zelfs daar hadden we bij de lezing van Govert Schilling mensen op een wachtlijst staan.
Ik herhaal nog even de woorden van vorig jaar waarin ik de prettige ontspannen sfeer, waarin onze bijeenkomsten verlopen, heb aangestipt.

Een belangrijke factor daarbij is De Pluk, een letterlijk en figuurlijk laagdrempelige locatie waarin we nu al een jaar of negen bij elkaar komen. Maar we zijn niet de enigen die zich daar thuis voelen, het wordt er steeds drukker en dat betekent druk op de beschikbaarheid.
Daarom hebben we op dit moment al aangegeven op welk tijdstip we volgend seizoen een zaal willen reserveren. Volgens de laatste berichten is de zaal waarin bijna al onze bijeenkomsten zijn gehouden dan niet meer beschikbaar en dus zijn we op zoek gegaan naar alternatieven. Voor de dinsdag hebben we die gevonden, voor de maandag zijn we er nog niet uit, we kijken nu wat er wel mogelijk is.

Inmiddels zijn we gestart met het zoeken van interessante onderwerpen voor de lezingen van volgend seizoen en aansluitend het vastleggen van de bijbehorende sprekers (m/v).
We hebben een lijst met mogelijke onderwerpen; die gaan we tegen het licht houden om herhalingen of zaken, die bij de HKWB misschien aan bod zullen komen, eruit te zeven.
Als alles goed gaat hebben we dan ergens tegen de zomer ons verhaal compleet.

Ondertussen staan we open voor uw inbreng: de grote thema’s van deze tijd kunnen nauwelijks voldoende aandacht krijgen.
Dus: suggesties over interessante sprekers die iets zinnigs te melden hebben over zorg, energietransitie, defensie, omgaan met klimaatverandering, enz. zijn zeer welkom.
Geef ze zo snel mogelijk aan ons door, dan kunnen we ermee aan de slag.

Voor nu hoop ik allereerst op een spoedig einde van de strijd in Oekraine en het Midden-Oosten en verder net als vorig het wegblijven van pandemieën en natuurrampen.
Natuurlijk wensen we u een mooie warme en toch weer niet te droge zomer, en dan zien we u graag in goede gezondheid terug begin oktober bij onze eerstvolgende jaarvergadering en wie weet hebben we dan ook al een nieuw kabinet.

Aart Pak, voorzitter

Molenaar Cini van Steenis van molen “De Vlinder” in Deil kan zijn voorouders volgens onderzoek terugtraceren tot 1232. Enkele nakomelingen, zoals Cini, zijn de streek trouw gebleven.
Het verhaal van Cini zelf start in maart 1945 toen hij werd geboren aan de Appeldijk in Deil in een huisje met uitzicht op Molen de Vlinder. Na een aantal verhuizingen in de regio, kwam Cini na zijn huwelijk terecht in de Watermolen in Geldermalsen. Daar woonde hij vanaf 1967, het jaar van de windhoos in Tricht, die slechts op 500 meter afstand langs de molen trok.
Cini werkte bij de NS, maar is al meer dan 50 jaar vrijwillig molenaar.

Deze avond gaat Cini ons vertellen over het ontstaan van molens, soorten van molens en de glorietijd van molens. Tot het verval inzette door de komst van stoom, diesel en elektriciteit en windmolens nutteloos gereedschap in het landschap werden; 90% werd afgebroken.
Vanaf circa 1965 zijn vrijwilligers actief om de nog bestaande molens te behouden en te laten draaien.

Cini brengt deze avond natuurlijk mooie dia’s mee en …….. als er belangstelling voor is, zijn we ook een keer welkom bij hem op de molen.

Maandagavond 11 maart 2024 , 20.00 uur in

De excursie duurt 1 uur en 15 minuten.
Onze gids is Ans van Schaik uit Geldermalsen, zelf ook lid van het ‘t Nut.
Wie aan de ontdekkingstocht wil deelnemen moet goed kunnen lopen op trappen en ongelijke vloeren.

Aanvang
DOMunder ziet ons graag om 14:00 uur bij de balie van DOMunder op Domplein 4 (Winkel van Utrecht/ VVV). Dat is een kwartier voor aanvang van de excursie.

Kosten
Deelname kost € 12,50 per persoon, te voldoen op het IBAN van ’t Nut: NL89 RABO 0321.2003.73 ten name van penningm. Nutsdepartement Geldermalsen.
Reis naar Utrecht op eigen gelegenheid en eigen rekening.

Aanmelden
Er kunnen maximaal 22 personen deelnemen aan de rondleiding daarom is aanmelden vereist.
Aanmelden kan via info@nutgeldermalsen.nl .

Praktische adviezen:

Horeca:
In de directe omgeving van Domplein 4 ligt een aantal horecagelegenheden.
Ben je (te) vroeg, dan kun je daar eventueel iets gaan gebruiken.

Jas en tas:
Het is altijd 17 graden in DOMunder. Hou hier reke­ning mee hoe je je kleedt.
Je kunt als je wilt je jas aanhouden.
Tassen moeten worden opgeborgen in de gratis kluisjes bij DOMunder.

Toiletten:
Bij DOMunder op Domplein 4 zijn ook toiletvoorzieningen.

Donderdagmiddag 18 april 2024 , 14.00 uur, Domplein 4 , Utrecht.

Excursie

Onze 24/7-economie, zomertijd en COVID-19 bekeken vanuit de biologie van de tijd.

Over hoeveel klokken beschikt u als u dit leest?

Eén aan de pols, uw mobieltje, misschien nog een klok aan de muur? Wel drie of vier dus?
In werkelijkheid zijn het er veel en veel meer. U beschikt ook over talloze inwendige klokken.
Het vakgebied van de chronobiologie, de studie van de biologie van de tijd, heeft duidelijk gemaakt dat alle dieren en planten op deze aarde vol zitten met kloksystemen.
De ontdekking van specifieke klokgenen werd in 2017 gehonoreerd met de Nobelprijs voor geneeskunde.

Menno Gerkema, emeritus hoogleraar chronobiologie aan de universiteit van Groningen, gaat in op de vraag hoe mens en dier de tijd waarnemen, op cel-, orgaan- en lichaamsniveau.

Niet alleen weten we inmiddels veel over de inwendige klokmechanismen, maar ook hoe we ons lichaam in de pas houden met de wisseling van dag en nacht, en over de seizoensgebonden variaties door het jaar heen. Vooral de afwisseling van licht en donker speelt een grote rol bij de synchronisatie van ons dag- en nachtritme.
Daarbij speelt lichtkwaliteit een belangrijke rol, een positieve overdag, maar ook een negatieve in de avond en de nacht. Pas sinds het begin van deze eeuw weten we dat speciale detectiecellen in het netvlies van onze

ogen direct lichtinformatie doorgeven aan de centrale hersenklok in de hypothalamus van de hersenen. Hoe kijken we vanuit de chronobiologie aan tegen de manier waarop we nu ons dagelijks leven leiden, en in de huidige maatschappij omgaan met tijd? Hoe werken onregelmatige werktijden, de sociale dwang­matigheden van een 24 uurs economie, een fenomeen als zomertijd en het ouder worden uit op ons lichaam?

En ……, meer recent, welke rol speelt biologische timing op de vatbaarheid voor en de afweer tegen de gevolgen van COVID-19?

Dinsdagavond 26 maart 2024 , 20.00 uur in
, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.
Molen "De Vlinder" in Deil
Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.
 

Nut Nieuws
maart 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

april 2024