Het Nut op het Net:

http://www.nutalgemeen.nl

 

Ons departement op het Net:

http://www.nutgeldermalsen.nl

 

Om info sneller aan u door te kunnen geven zouden wij direct het internet kunnen gebruiken.
Als u interesse heeft, verzoeken wij u uw e-mail adres door te geven aan:

                              info@nutgeldermalsen.nl  

Wilt u zich aanmelden?  Voor alle onderwerpen kunt u contact opnemen met:

                              Anke ten Berge ,
                              De Twee Morgen 16 , 4196 JT Tricht
                              telefoon: (0345) 573974
                              e-mail: info@nutgeldermalsen.nl

Heeft u nog vragen over een bepaalde excursie of lezing, dan kunt u ook reageren op de hierboven vermelde wijze.

Het Nut is aangemerkt als ANBI


Het heeft Zijne Majesteits Belastingdienst behaagd om de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de onderliggende departementen de status van ANBI te verlenen.


ANBI = algemeen nut beogende instelling.

Vanaf 1 januari 2008 dient een goeddoe-instelling een beschikking van de Belastingdienst te hebben, waaruit blijkt dat die instelling voldoet aan de eisen. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen en geen winstoogmerk hebben.

De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoe-instellingen en haar donateurs/erflaters:

Inkomsten : Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet volgens de doelstellingen zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Donateurs : Een donateur kan een gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Erflaters: nalatenschappen, ontvangen door een ANBI, zijn vrijgesteld van successierecht.

Uw penningmeester zegt: “geef met gulle hand aan het NUT”

Hebt u uw e-mailadres al doorgegeven aan de secretaris
voor de toezending van het Nut Nieuws per e-mail?

 info@nutgeldermalsen.nl

Nieuwsbrief landelijke Nut

De laatste landelijke Nuts Digitale Nieuwsbrief kunt u vinden op:

http://www.nutalgemeen.nl/nieuwsbrief/

U kunt zichzelf ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief:

hier aanmelden voor Digitale Nieuwsbrief 't Nut 

Wij krijgen subsidie van het

Leden van ‘t Nut Geldermalsen

We hadden niet gedacht dat u na het Nut Nieuws september zo weinig meer van ons zou horen.
Hoe dat zo gekomen is hoeven we u natuurlijk niet uit te leggen en het is ook wel duidelijk dat we dit seizoen moeten afsluiten met als enige activiteit onze Algemene Ledenvergadering van 13 oktober!
We hebben ons natuurlijk afgevraagd wat we nu nog wél zouden kunnen doen.
Niet veel meer, want ons Nut seizoen loopt van september tot april
.

Met de (beperkte) kennis van nu gaan we er van uit dat we in het najaar wel aan een min of meer normaal seizoen kunnen beginnen en daar gaat uw bestuur zich van nu af aan op richten.
Nu onze gebruikelijke activiteiten stil liggen moesten we ons, net als iedereen, behelpen met on-line activiteiten. Sommige bestuursleden hebben op het internet toch een paar leuke en/of interessante zaken gevonden die best de moeite waard zijn om met u te delen.
Ook de laatste, eind februari, gepubliceerde digitale Nieuwsbrief van het landelijke Nut geeft, ter afwisseling van de dingen die nog wel mogen in deze crisis, mogelijkheden om te genieten van digitale lezingen, cultuur en live-muziek. Daarover aan het einde van dit Nut Nieuws meer.

Intussen hebben we nog wel een probleempje op te lossen betreffende de contributie van dit seizoen.
Omdat we in september al aan zagen komen dat dit ook financieel een heel vreemd Nut seizoen zou worden, hadden we de contributie al gehalveerd.
Een behoorlijk deel van de leden heeft de € 10,00 betaald, sommigen zelfs gewoon € 20,00, anderen hebben nog niks betaald.
Een aantal kosten zoals bankkosten, afdracht aan het landelijke Nut, enz. lopen ook dit Coronaseizoen gewoon door, maar we hebben slechts één activiteit gehad, de ALV (met een mooie lezing over Vloedschuren), en daarom vinden we toch dat we het één en ander aan moeten passen.
Ons voorstel is om dit jaar dan maar geen contributie te heffen.
Voor die leden, die dit jaar de € 10,-- betaald hebben, brengen we dat tientje in mindering op de contributie van volgend jaar. Hebt u al € 20,00 gestort?
Dan bent u al klaar voor volgend seizoen!

AVG

Het kan u haast niet zijn ontgaan dat sinds 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht is geworden en dat iedere organisatie die privacygevoelige gegevens van derden beheert iets op dat gebied moet hebben geregeld.

Wij hebben niet zo veel gegevens van onze leden, maar ook wij hebben een privacyreglement opgesteld.
U vindt het door te klikken op "Privacy Verklaring" in het linker frame van onze homepage.

Hoe nu verder?

We gaan ons vanaf nu richten op het komende seizoen.
Er zitten nog een paar activiteiten van het vorige seizoen in het vat, zoals de LocHal in Tilburg, maar misschien heeft u tijdens de lock-down al iets interessants gezien of gevonden voor een lezing of excursie.

Geef het aan ons door!

Voor u gevonden op het Net:

Op de website van het landelijke Nut voor ’t Algemeen, http://www.nutalgemeen.nl , vindt u onder het kopje Cultuur voor en door het Nut online een heleboel leuke sites waarheen u kunt doorklikken.

Zoals b.v. online museumrondleidingen: https://artsandculture.google.com/partner?hl=en.

of op: https://www.concertgebouw.nl/terugkijken-gratis-livestreams-vanuit-het-concertgebouw.

Overigens kunt u zichzelf ook rechtstreeks aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief:

hier aanmelden voor Digitale Nieuwsbrief 't Nut 


Ons bestuurslid Karel van Koppen meldt dat op :

https://preview.mailerlite.com/t7u5p9/1628303481653695934/a9v7/

van alles te vinden is over forten in Nederland; klik eens wat aan; dat kost niks!

Zie ook : https://forten.nl/

Of kijk eens op: https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente

 

Piet Boersma, die voor ons altijd het theaterbezoek organiseert naar Den Bosch attendeert ons op de “thuiskijktips” op de website van Het Theater aan de Parade:

https://theateraandeparade.crmplatform.nl/templates/nieuwsbrief_2017/webversie.vm?i=6DFEF4333CE67BBB

 

Een bij u al bekende tip:

https://skcwb.nl/wegwijs-in-de-betuwe/

Op de ALV vertelde Gerd Buyserd over vloedschuren in de Gemeente West Betuwe.
In het uitgegeven boekje daarover, dat we op de ALV aan konden schaffen (€ 5,-- ook bij Bruna), staat een fietsroute langs een aantal vloedschuren. Per auto kan trouwens ook.

In dezelfde serie heeft de SKCWB ook een kunstroute: wat let u?

Nieuwe rubriek in ons Nut Nieuws?

Als u iets leuks of interessants op internet gevonden heeft, zouden we dat ook online aan andere leden door kunnen geven, b.v. in een nieuwe rubriek in ons Nut Nieuws.
Maar dan moeten we wel iedereen digitaal kunnen bereiken!
Van heel veel leden hebben we inmiddels hun e-mailadres, maar van een klein aantal nog niet.

Juist in deze tijd is gebleken, dat dat dé manier is om met elkaar in contact te komen of te blijven.

Geef uw mailadres aan ons door!

info@nutgeldermalsen.nl

Zullen we dan meteen maar een voorzetje geven voor de nieuwe rubriek?

 

Nut Nieuws
maart 2021