Het Nut op het Net:

http://www.nutalgemeen.nl

 

Ons departement op het Net:

http://www.nutgeldermalsen.nl

 

Om info sneller aan u door te kunnen geven zouden wij direct het internet kunnen gebruiken.
Als u interesse heeft, verzoeken wij u uw e-mail adres door te geven aan:

                              info@nutgeldermalsen.nl  

Wilt u zich aanmelden?  Voor alle onderwerpen kunt u contact opnemen met:

                              Anke ten Berge ,
                              De Twee Morgen 16 , 4196 JT Tricht
                              telefoon: (0345) 573974
                              e-mail: info@nutgeldermalsen.nl

Heeft u nog vragen over een bepaalde excursie of lezing, dan kunt u ook reageren op de hierboven vermelde wijze.

Het Nut is aangemerkt als ANBI


Het heeft Zijne Majesteits Belastingdienst behaagd om de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de onderliggende departementen de status van ANBI te verlenen.


ANBI = algemeen nut beogende instelling.

Vanaf 1 januari 2008 dient een goeddoe-instelling een beschikking van de Belastingdienst te hebben, waaruit blijkt dat die instelling voldoet aan de eisen. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen en geen winstoogmerk hebben.

De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoe-instellingen en haar donateurs/erflaters:

Inkomsten : Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet volgens de doelstellingen zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Donateurs : Een donateur kan een gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Erflaters: nalatenschappen, ontvangen door een ANBI, zijn vrijgesteld van successierecht.

Uw penningmeester zegt: “geef met gulle hand aan het NUT”

Hebt u uw e-mailadres al doorgegeven aan de secretaris
voor de toezending van het Nut Nieuws per e-mail?

 info@nutgeldermalsen.nl

Nieuwsbrief landelijke Nut

De laatste landelijke Nuts Digitale Nieuwsbrief kunt u vinden op:

http://www.nutalgemeen.nl/nieuwsbrief/

U kunt zichzelf ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief:

hier aanmelden voor Digitale Nieuwsbrief 't Nut 

AVG

Het kan u haast niet zijn ontgaan dat al sinds 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht is geworden en dat iedere organisatie die privacygevoelige gegevens van derden beheert iets op dat gebied moet hebben geregeld.

Wij hebben niet zo veel gegevens van onze leden, maar ook wij hebben een privacyreglement opgesteld.
U vindt het door te klikken op "Privacy Verklaring" in het linker frame van onze homepage.

Geef uw mailadres aan ons door!

Meer dan 85% van onze leden krijgt het Nut Nieuws nu per e-mail. Als we uw e-mailadres hebben kunnen we u ook snel informeren over programmawijzigingen of extra ingelaste programmapunten.
Dat bleek in coronatijd heel handig!
En het scheelt ’t Nut in de kosten.

info@nutgeldermalsen.nl

Culturele samenwerking.

Voor activiteiten van t NUT Herwijnen zie:

https://www.nutalgemeen.nl/departement-herwijnen

Mogelijk bent u tevens geïnteresseerd in activiteiten van de Historische Kring West Betuwe:

https://www.hkwb.nl/

 

Bij Stroomhuis Neerijnen kunt u naar o.a. exposities, lezingen over natuur en kunst, muziek en film:

https://www.stroomhuisneerijnen.nl/activiteiten/

Een bezoek aan het Stroomhuis is goed te combineren met een bezoek aan de kasteeltuin of een wandeling over de Waaldijk en door het Parkbos.

Voor historische en/of culturele lezingen en activiteiten in vestigingen van Bibliotheek Rivierenland kunt u kijken op:

https://www.bibliotheekrivierenland.nl/

In de agenda kunt u activiteiten selecteren in o.a. Tiel, Geldermalsen en Culemborg.

Aan de hand van één van de landgoederen die hij beheert, zie de foto hierboven, neemt hij ons mee in zijn wereld.

Hij vertelt over het juridische kader (incl. bestemmingsplan), nutsbedrijven, schaalvergroting in de landbouw, biologische landbouw, ruimtelijke claims voor woningbouw, kabels en leidingen, Natuurschoonwet 1928, afstemming met gemeente en provincie, onteigening, waterschapskeur, ontgronding, onderhoud landschap en gebouwen, etc....

Een onverwacht turbulente wereld, in de oasen van rust die wij op landgoederen verwachten.

Maandagavond 3 april 2023 , 20.00 uur in

, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

Landgoederen en Rentmeesterschap.

De spreker deze avond is Theo Korevaar, eigenaar van een rentmeesterskantoor aan de Veluwezoom.

Theo neemt ons mee op een reis door de wereld van de rentmeester. Hij legt uit wat een rentmeester is, wat een rentmeester zoal doet en hoe hij de toekomst ziet van de landgoederen in onze prachtige provincie.
De taak van een rentmeester is doorgaans het zo goed mogelijk in stand houden van de bezittingen.
Dat betekent pachtovereenkomsten opstellen, de pacht innen, overdracht van de pacht in geval van overlijden van de pachter.
Het gaat over belangen en de spanningsvelden daartussen.
Over burgers en overheden.
Over cultuurhistorie, landbouw en natuur en hoe die onderling verweven zijn, en …… onderling strijdig kunnen zijn.

april 2023

Afsluiting seizoen 2022-2023

Aan alles komt een eind, dus ook aan ons seizoen 2022-2023.

We hebben een mooi jaar achter de rug; onze activiteiten zijn goed bezocht of, zoals bij de avond over de oude winkeltjes, iets te goed. Dan moet je even snel buiten de lijntjes kleuren, dat kunnen we ook, maar mochten we dus niet!

Wat verder is opgevallen is de prettige, ontspannen sfeer waarin onze bijeenkomsten verlopen zijn. We zien dat het de leden deugd doet elkaar weer op onze avonden te ontmoeten.
Wat u waarschijnlijk ook is opgevallen is de goede samenwerking met de HKWB en de uitstekende publ­citeit via het Kontakt West-Betuwe.

We willen dit graag in stand houden; we merken dat deze contacten onze bekendheid en goede reputatie in de regio vergroten.

Beide zaken hebben er ongetwijfeld aan bijgedragen dat we ons dit seizoen mochten verheugen op een behoorlijke aanwas van nieuwe leden. Het geeft voldoening te zien dat onze activiteiten niet onopgemerkt blijven en het inspireert ons om vol goede moed aan de invulling van het volgende seizoen te beginnen.

Op het moment dat u dit leest staat er nog een lezing door een rentmeester en een excursie naar Eindhoven op het programma, direct daarna gaat het bestuur in conclaaf over het programma voor volgend seizoen.
Ook nu beginnen we met het reserveren van een ruimte in De Pluk, daarna met het zoeken van onderwerpen en het vastleggen van de bijbehorende sprekers(sters).
We hebben al een paar interessante onderwerpen op het oog; toch zitten we nog lang niet vol dus, als u een suggestie heeft …….. geef die zo snel mogelijk aan ons door, dan kunnen we ermee aan de slag.

Voor nu wens ik u net als vorig jaar allereerst een spoedig einde aan de barbarij in Oekraine.
Verder het wegblijven van pandemieën en natuurrampen, een mooie warme en toch niet te droge zomer, alle vlaggen weer rechtop en dan zien we u graag in goede gezondheid terug begin oktober bij onze eerstvolgende jaarvergadering.

 

Presentatie ging niet door.

De presentatie over landgoederen en rentmeesterschap ging wegens ziekte van de spreker, Theo Korevaar niet door. Gelukkig was onze volgende spreker, Rob van Eck, over de Wereldwonderen wel beschikbaar die avond. Ondanks alles was er een grote opkomst en hebben we genoten van zijn presentatie.

U hebt de presentatie van Theo Korevaar dus nog te goed:

Met Suzanne Roelofs op dagexcursie naar Eindhoven

Veel Nutsleden kennen Suzanne o.a. al van een Art Nouveau Stadswandeling in Utrecht en onze excursie naar spectaculaire treinstations.

Dit seizoen gaan we met Suzanne naar Eindhoven!

Eindhoven stond altijd bekend als de stad van Philips. Maar daar hield het ook wel mee op. Het Van Abbemuseum kan sommigen bekoren, maar verder had de cultuurliefhebber er niet veel te zoeken. Maar dat is voorbij: Eindhoven is aan het veranderen.

Zo is er het spraakmakende Strijp-S, het voormalige fabriekscomplex van Philips.
De gemeente kocht het in 2002 om rondom het industrieel erfgoed een nieuw stadshart te creëren en inmiddels wordt er volop gewoond en gewerkt.
Moderne gebouwen, industrieel erfgoed, het gebied is in ontwikkeling.

Maar ook in het centrum gebeurt er veel. Zo bekijken we het Smalle Haven project van Jo Coenen (1990-2006), de diverse vernieuwingsprojecten rond winkelcentrum Heuvel, enkele vernieuwde Philipsgebouwen zoals de Witte Dame en Lichttoren en het project Rond de Admirant (2004-10) waarvan de “Blob” van Massimiliano Fuksas het meest in het oog springt.

Niet voor niets is in Eindhoven elk jaar de Dutch Design Week!

We hebben het programma aan Suzanne overgelaten:

Beginpunt: station Eindhoven – centrale hal,

Volg in het station de uitgang naar het centrum, hier ziet u een kleine Jumbo winkel (in het station). Daar verzamelen we. We nemen vanaf hier eerst de trein (3 minuten) naar Strijp-S.

Na de wandeling op Strijp-S is hier vrije lunchpauze, alvorens we met de trein terug gaan naar het centrum van Eindhoven voor de wandeling daar.
Eindpunt:

De wandeling eindigt naast station Eindhoven.

Dan ziet het schema van de dag er dus zo uit:

11.00 verzamelen Eindhoven Centraal
11.15-12.30 wandeling Strijp S
12.30-13.30 vrije lunchpauze (broodtrommeltje of voor eigen rekening)
13.30 gezamenlijk vertrek naar binnenstad
13.45-15.15: wandeling binnenstad

Dit is natuurlijk een globale schatting.

25 Nuts-leden kunnen mee en ….. vol is vol!

Als we ongeveer 20 deelnemers hebben zal de prijs rond de € 25,00 per persoon uitkomen. De lunchpauze is vrij en de prijs van de excursie is exclusief treinkaartje. Bewaar dus uw vrij reizen keuzedag voor de excursie en er zijn misschien nog wel meer manieren om aan voordelige dagkaarten te komen (kijk b.v. eens op goedkoop treinkaartje.nl).

Deze excursie duurt ongeveer 5 uur met een uurtje vrije lunchpauze.

Donderdag 13 april 2023.

 

Nut Nieuws
april 2023