Het Nut op het Net:

http://www.nutalgemeen.nl

 

Ons departement op het Net:

http://www.nutgeldermalsen.nl

 

Om info sneller aan u door te kunnen geven zouden wij direct het internet kunnen gebruiken.
Als u interesse heeft, verzoeken wij u uw e-mail adres door te geven aan:

                              info@nutgeldermalsen.nl  

Wilt u zich aanmelden?  Voor alle onderwerpen kunt u contact opnemen met:

                              Anke ten Berge ,
                              De Twee Morgen 16 , 4196 JT Tricht
                              telefoon: (0345) 573974
                              e-mail: info@nutgeldermalsen.nl

Heeft u nog vragen over een bepaalde excursie of lezing, dan kunt u ook reageren op de hierboven vermelde wijze.

Het Nut is aangemerkt als ANBI


Het heeft Zijne Majesteits Belastingdienst behaagd om de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de onderliggende departementen de status van ANBI te verlenen.


ANBI = algemeen nut beogende instelling.

Vanaf 1 januari 2008 dient een goeddoe-instelling een beschikking van de Belastingdienst te hebben, waaruit blijkt dat die instelling voldoet aan de eisen. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen en geen winstoogmerk hebben.

De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoe-instellingen en haar donateurs/erflaters:

Inkomsten : Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet volgens de doelstellingen zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Donateurs : Een donateur kan een gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Erflaters: nalatenschappen, ontvangen door een ANBI, zijn vrijgesteld van successierecht.

Uw penningmeester zegt: “geef met gulle hand aan het NUT”

Culturele samenwerking

Met het oogmerk de culturele evenementen in ons dorp te stimuleren en uit te breiden hebben ’t Nut en de Volksuniversiteit West Betuwe besloten over en weer aandacht aan elkaars programma’s te besteden.

Leden van Nut Geldermalsen krijgen reductie op lezingen n van Volksuniversiteit West Betuwe.
U betaalt € 10,00 i.p.v. € 12,50.

Hebt u uw e-mailadres al doorgegeven aan de secretaris
voor de toezending van het Nut Nieuws per e-mail?

 info@nutgeldermalsen.nl

Nieuwsbrief landelijke Nut

De laatste landelijke Nuts Digitale Nieuwsbrief (2018-3, december 2018) kunt u vinden op:

http://www.nutalgemeen.nl/nieuwsbrief/

U kunt zichzelf ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief:

hier aanmelden voor Digitale Nieuwsbrief 't Nut 

januari 2019

Wij krijgen subsidie van het

Hebt u uw e-mailadres al doorgegeven aan de secretaris
voor de toezending van het Nut Nieuws per e-mail?

 info@nutgeldermalsen.nl

Leden van het Nut Geldermalsen.

Laat ik beginnen u allen namens ons gehele bestuur een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2019 toe te wensen.
Als deze nieuwsbrief in uw digitale (of, in gelukkig steeds minder gevallen, gewone) brievenbus binnenkomt zitten we in de eerste week van januari.
Dat geeft u ruim de tijd om alvast voorbereid te raken op onze eerste lezing van dit jaar, op maandag 14 januari een verhaal over de Kilimanjaro.
Daarna volgen nog 5 lezingen en dan sluiten we het seizoen 2018/2019 al weer af met een excursie door Culemborg, dichtbij en misschien juist daardoor voor velen van u interessant.
Noteert u alles zo zorgvuldig mogelijk, het zou toch jammer zijn als u iets mist omdat u het niet goed in uw (nieuwe) agenda heeft gezet.
Als de avonden dit voorjaar net zo interessant en boeiend zijn als die van dit najaar dan belooft dat nog heel veel moois.
Dat is ook ons streven voor de toekomst, u bijpraten over bijzondere plaatsen, gebeurtenissen en maatschappelijke ontwikkelingen.
U kunt ons daarbij helpen door onderwerpen en of sprekers onder onze aandacht te brengen zodat we u ook in de toekomst kunnen verrassen met fraaie beelden en verhalen.
Zo zorgen we ervoor dat we met elkaar nog vele jaren mooie momenten kunnen delen.

Aart Pak, voorzitter

Ze hebben een eigen bedrijf “Blikonderwater”, dat foto’s en film levert voor diverse projecten zoals bijvoorbeeld aan de natuurfilm Holland Natuur in de Delta.Arthur en Matthijs zijn beiden van jongs af aan al langs de waterkant te vinden en gewapend met schepnet en laarzen duiken ze in menig slootje en beekje. De verwondering die veel mensen in hun jeugd hebben ervaren op zoek naar stekelbaarsjes in de sloot hebben zij eigenlijk nooit los gelaten, hetgeen geresulteerd heeft in een ontembare drang om alle bijzondere onderwaterbewoners en hun gedrag vast te leggen en te delen met een groot publiek.

Dinsdagavond 5 februari 2019 , 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

Arthur de Bruin en Matthijs de Vos weten dat als geen ander.
Arthur is projectleider vissenonderzoek bij Stichting RAVON. Daar houdt hij zich bezig met onderzoek naar zoetwatervissen en herstel van het leefgebied van zeldzame vissoorten, zoals de grote modderkruiper.
Matthijs is specialist Ecologie bij Waterschap Rijn en IJssel. Hij monitort de ecologische waterkwaliteit en de aanleg van vistrappen.
Vanuit deze beroepen zijn ze beiden veel bezig met veldonderzoek in en langs het water en hebben ze gedetailleerde kennis van de ecologie onder water.

AVG

Het kan u haast niet zijn ontgaan dat sinds 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht is geworden en dat iedere organisatie die privacygevoelige gegevens van derden beheert iets op dat gebied moet hebben geregeld.

Wij hebben niet zo veel gegevens van onze leden, maar ook wij hebben een privacyreglement opgesteld. U vindt het door te klikken op "Privacy Verklaring" in het linker frame van onze homepage.

De aantrekkingskracht van Kilimanjaro

Midden in Afrika ligt een berg die zo hoog is dat je de kromming van de aarde ziet als je er bovenop staat. Aan de voet van de berg haalt het kwik met gemak 30ºC maar op de top zijn gletsjers en ijsvelden en ........... een hele grote krater.

Kilimanjaro is de hoogste berg van Afrika en met 45x90 km ook de grootste vrijstaande berg ter wereld. Op weg naar de top loop je door maar liefst 5 verschillende klimaatzones.

Tienduizenden proberen jaarlijks de top te bereiken.
Waarom is dat?
En waarom lukt het slechts 4 op de 10?

Arnaud de Wilde beklimt bergen over de hele wereld. Er lonkt steeds een mooiere of hogere berg. Toch keerde hij na 7 jaar terug naar Kilimanjaro. In november 2018 gaat hij voor de 3e maal richting de top. En zelfs zijn 4 e en 5 e expeditie is gepland.

Arnaud neemt je mee in zijn wereld van expedities en avontuur. Van de Europese Alpen en de ijskap van IJsland tot de hoogste top in de Russische Kaukasus. En van het Andesgebergte in Argentinië tot de top van Oceanië in Papua naar het dak van Afrika. Zijn multimediapresentaties en lezingen vertellen een verhaal met adembenemende beelden en grappige anekdotes.

“En, heb ik voor de 3e maal op de top van Kilimanjaro gestaan?
Eind november weet ik het.
Kom naar "De Pluk” in januari en ik vertel het je.”

Maandagavond 14 januari 2019 , 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

Blik onder water

Een vogelonderzoeker gebruikt een verrekijker en een telelens om bijzonder gedrag van vogels te bestu­deren. Om meer over natuurlijk gedrag van zoetwatervissen en de werking van onderwatereco­sys­temen te leren, ontkwamen we er niet aan om ons hoofd onder water te steken. Onder de waterspiegel spelen zich de prachtigste dingen af.

De wereld van onze (klein)kinderen.

Klimaatakkoorden, plastic soep, CO2, duurzaamheid ……..

Begrippen die ons dagelijks om de oren vliegen. Begrippen om je zorgen over te maken.
Maar wie doet er wat aan?

Problemen als deze los je niet op door erover te klagen, zegt Peter Smith van Stichting KLEAN
(= Klagen Loont Echt Absoluut Niet); iets doen, hoe onbeduidend klein het soms ook lijkt, brengt je wél dichter bij een oplossing. Sterker nog, doordat je zelf iets doet aan het probleem krijg  je van allerlei kanten hulp.

Kan dat?
En hoe werkt dat dan?

Peter Smith van Stichting KLEAN geeft in deze lezing aan hoe hij onopvallend duizenden mensen heeft verleid om het anders te gaan doen. En hoe jij dat ook kunt. Dat is ook een manier om anderen te veranderen: jezelf veranderen en het anders gaan doen.

Peter Smith is kunstenaar, psycholoog, filosoof, spreker, omdenker, inspirator, zwerfafvaloprui-mer, ……. maar vooral vader.
Eentje die zich zorgen maakt over de wereld die we onze (klein)kinderen achterlaten. En daarom zet hij al zijn talenten in om een blijde boodschap de wereld in te slingeren. Hij is dus naar eigen zeggen, ook evangelist, maar dan in de oorspronkelijke betekenis van dit woord. “Wat jij doet is nooit te klein om het verschil te maken!”

Hoe werkt “Verbeter de wereld, begin bij jezelf.” als het gaat om klimaat, afval, duurzaamheid en de wereld die wij achterlaten voor onze (klein)kinderen?

Dinsdagavond 26 februari 2019 , 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

Vulkanen

Vulkanen behoren tot de meest spectaculaire natuurverschijnselen die we kennen. Ze kunnen op grote schaal dood en verderf zaaien, maar vulkanen hebben waarschijnlijk ook juist een doorslaggevende rol gespeeld bij het ontstaan van het leven op aarde. Fotograaf en schrijver Johan Elzenga neemt ons mee op een bijzondere fototocht naar vul­kanen in verschillende landen over de hele wereld.

Een dialezing waar de hitte soms van af straalt!

Over de spreker:

Johan W. Elzenga is beroepsfotograaf en freelance schrijver voor verschillende fotobladen. Daarnaast schrijft en fotografeert hij voor andere tijdschriften, zoals bijvoorbeeld voor het blad “Publish” (tijdschrift voor de grafische industrie) waarvoor hij workshops Adobe Photoshop maakt. Johan is ook de auteur van het eerste Nederlandstalige boek over het RAW formaat van digitale camera’s, en schreef daarnaast boeken over Adobe Photoshop, Lightroom, Apple Aperture, HDR, Photoshop CS6, Photoshop Elements, “Het Photoshop Lagen Boek”, enz.

Hij geeft ook les in beeldbewerking, o.a. bij de Fotoschool in Amsterdam.

Zijn website is te vinden op http://www.johanfoto.nl

Dinsdagavond 5 maart 2019 , 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

februari 2019

Bij andere Betuwse Nut-departementen:

Uw lidmaatschap geldt ook voor lezingen bij onze zusterdepartementen in het district Westelijk Rivierengebied:

Departement Herwijnen:

Tuinen.

Presentatie door Hans van Horssen over “Tuinen”.

Woensdagavond 16 januari 2019 , 20.00 uur in dorpshuis “De Poort” aan de Zworrelstraat te Herwijnen.

 

Het wandtapijt van Bayeux.

Presentatie door Frans Loos.

Woensdagavond 20 februari 2019 , 20.00 uur in dorpshuis “De Poort” aan de Zworrelstraat te Herwijnen.

 

Departement Buren:

De kasteeltuinen in Buren.

De geschiedenis en de huidige stand van zaken van de kasteeltuinen in Buren door de heer Bert van Genderen.

Woensdagavond 23 januari 2019 , 20.00 uur in het Huis van Buren, Kasteellaan 1, Buren.

 

Cornelis Maessen.

Jan de Boer vertelt over zijn onderzoek naar Cornelis Maessen en zijn vertrek naar Amerika, over nazaten waaronder  Marten (Martin) van Buren (president Amerika). Het is een historisch overzicht van leven, handel drijven, etc.

Woensdagavond 27 februari 2019 , 20.00 uur in het Huis van Buren, Kasteellaan 1, Buren.

We kijken naar het verschil tussen actieve, slapende en dode vulkanen en we kijken naar de verschillende soorten vulkanen, zoals de explosieve stratovulkaan, de “vriendelijke” schildvulkaan en de allesverwoestende “supervulkaan”.
We kijken ook naar de verschillende soorten landschappen die door vulkanisme zijn ontstaan. Wist je trouwens dat Nederland ook een vulkaan heeft? Oké, het is een dode vulkaan en Johan heeft er geen foto's van omdat hij diep onder de bodem van de Waddenzee ligt, maar met onze “Zuidwalvulkaan” horen we er in ieder geval een beetje bij! Iets heftiger gaat het eraan toe in Hawaii, waar de gloeiende lava letterlijk “water en vuur” speelt met de oceaan.

 

Nut Nieuws
januari 2019