Verklaring inzake Privacy

Het bestuur van het Nutsdepartement Geldermalsen verklaart hierbij dat de persoonsgegevens van onze leden alleen gebruikt zullen worden voor gebruik binnen ons departement.

  1. Als persoonsgegevens bezitten wij: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

  2. Wij ontvangen deze gegevens alleen van betrokkenen zelf en delen ze met niemand.

  3. Wij vragen vooraf toestemming aan onze leden, wanneer wij hun gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden dan intern gebruik. Van deze verwerkingsactivi­teiten houdt de secretaris een register bij.

  4. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens goed worden be­schermd; dat wij niet meer gegevens verzamelen dan noodza­ke­lijk voor het doel van de verwerking; en dat wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig.

  5. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat wij willen bereiken.

  6. Wij zijn niet verplicht een functionaris voor de gegevensbe­scher­ming (FG) aan te stellen.

  7. Wij zullen datalekken documenteren en melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.