Maatschappij tot Nut van 't Algemeen departement Geldermalsen


Programma-overzicht 2022 - 2023

Maandagavond 10 oktober 2022

183e ALGEMENE LEDENVERGADERING. Aansluitend komt Anton van der Velde ons vertellen over LANDGOED WAARDENBURG / NEERIJNEN.

Donderdagmiddag 20 oktober 2022

Excursie met Anton van der Velde naar LANDGOED WAARDENBURG / NEERIJNEN.

dinsdagavond 25 oktober 2022

Egyptoloog Joost Golverdingen neemt ons mee naar de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw toen het GRAF VAN TOETANCHAMON ontdekt werd.

maandagavond 7 november 2022

Ingenieur M.H. Djorai komt ons vertellen hoe Rijkswaterstaat omgaat met BIJZONDERE TRANSPORTEN over de weg wat betreft b.v. hoge belastingen voor bruggen, ontheffingen, enz.

dinsdagavond 22 november 2022

JODEN IN HET RIVIERENGEBIED 1400-1945. Pierre van der Schaaf, die we kennen als violist en dirigent, komt ons, nu als amateurhistoricus, daarover vertellen.

maandagavond 12 december 2022

Rob Groenland, meteoroloog, vakdocent en panellid van de Nederlandse IPCC-coördinatiegroep, komt ons bijpraten over EXTREEM WEER.

dinsnsdagavond 17 januari 2023

De Historische Kring West Betuwe is van plan om een boek uit te brengen over WINKELS IN GELDERMALSEN IN DE JAREN ’50. Dorpsgenoot Nelis van Ooijen, geboren en getogen in Geldermalsen en lid van het bestuur van de HKWB, komt ze ons alvast laten zien.

maandagavond 30 januari 2023

De lezing van Henriette Nieuwenhuis over
DE TOEKOMST VAN DE MANTELZORG?
is wegens ziekte van spreekster
afgelast

dinsdagavond 14 februari 2023

MIJN VRIEND KONING ARTHUR in woord en beeld. Hans Saan gaat u vertellen over de verhalen van Koning Arthur en de ridders van de ronde tafel. En we zijn gewend dat Hans daar ook prachtige beelden bij laat zien.

maandagavond 6 maart 2023

spreker gewijzigd i.v.m. ziekte oorspronkelijke spreker.

WERELDWONDEREN. Met Rob van Eck reizen we langs de 7 klassieke wereldwonderen, maar we gaan ook langs 7 nieuwe wereldwonderen.

dinsdagmiddag 21 maart 2023

We gaan naar de werkplaats van WATERSCHAP RIVIERENLAND in Tricht.
Ingenieur Eric Kuindersma zal ons uit de doeken doen wat de taken en bevoegdheden van het waterschap zijn, hoe het waterschap zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld en hoe de renovatie van het gemaal De Neust is gegaan.

maandagavond 3 april 2023

Theo Korevaar, eigenaar van een rentmeesterskantoor, komt laten zien wat er allemaal komt kijken bij het BEHEREN VAN LANDGOEDEREN.

donderdag 13 april 2023

We gaan met Suzanne Roelofs op dagexcursie naar EINDHOVEN. We gaan eerst het voormalig industriecomplex van Philips bekijken, het Strijp-S gebied, met moderne gebouwen en industrieel erfgoed.
Daarna gaan we naar het centrum van Eindhoven dat ook volop in ontwikkeling is.

   

 

 

 

 
 


   

 

 

Algemene Ledenvergadering.

Het Nutseizoen 2022-2023 openen we, zoals te doen gebruikelijk, met de Algemene Ledenvergadering.
We kijken weer terug op het afgelopen seizoen en als we van de penningmeester gehoord hebben, dat we nog ver van een faillissement zijn en de kascommissie het daarmee eens is, kunnen we de contributie ook dit jaar ongewijzigd op € 20,00 houden.

En als we dan ook weer een nieuwe kascommissie hebben benoemd zijn we al weer toe aan de pauze.

Na de pauze, zo tegen kwart voor negen, komt Anton van der Velde ons van alles vertellen over:

Landgoed Waardenburg/Neerijnen.

Anton van der Velde, natuurgids en Vrijwillig Educatief Boswachter bij het Geldersch Landschap en Kasteelen, kent u misschien al, want in februari 2022 verzorgde hij een lezing over het GLK.
Hij heeft een fascinatie voor de landschappen van het Rivierengebied

Maandagavond 10 oktober 2022, 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

 

Landgoed Waardenburg / Neerijnen.

Excursie met Anton van der Velde naar Landgoed Waardenburg Neerijnen.

Donderdagmiddag 20 oktober 2022..

terug naar boven

De ontdekking van het graf van Toetanchamon.

Op 26 november 1922, nu 100 jaar geleden, werd het graf van Toetanchamon gevonden.
De Egyptische farao was vrij onbekend en enkel zijn vermoedelijke ouders, Achnaton en Nefertiti, waren in de moderne tijd beroemd geworden dankzij hun godsdienstige hervormingen en de vondst van “de buste van Nefertiti” in 1914, nu een van de topstukken van de musea in Berlijn.

Egyptoloog Joost Golverdingen (1977) zal u meenemen naar het Oude Egypte en de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw, waar de ontdekking van het graf een enorme impact had op de moderne wereld, een impact die nog steeds voortduurt.

Dinsdagavond 25 oktober 2022, 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Hoe gaat Rijkswaterstaat om met bijzondere transporten?

Ingenieur M.H. Djorai komt het ons vertellen.
Het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen. Het personen- en vrachtvervoer is de afgelopen decennia flink toegenomen.
Dit geldt ook voor zware (exceptionele) transporten, een vorm van vrachtvervoer.
Deze transporten hebben afmetingen en/of gewichten die het wettelijk maximum van 50 ton overschrijden.
Transporteurs hebben een ontheffing nodig voor dergelijke transporten, omdat ze hoge belastingen genereren die niet in de ontwerpvoorschriften voor bruggen en viaducten zijn opgenomen.

Maandagavond 7 november 2022, 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Joden in het Rivierengebied 1400-1945.

In de periode 1400-1945 was er in verschillende plaatsen in ons gebied sprake van levendige Joodse gemeenschappen.
De presentatie voert ons vanuit Tiel met zijn Ringsynagoge naar de Joodse gemeenschappen in Culemborg, de enige plaats met een weer (weliswaar partieel) functionerende synagoge, Zaltbommel (waar nog wel het Mikwe bewaard is gebleven) via Leerdam naar de heel bijzondere en nog steeds als ‘leerhuis’ functionerende Dijksynagoge in Sliedrecht.
In deze en andere plaatsen zoals Beesd (met zijn privé begraafplaats van Van Straten), Buren, Druten en Herwijnen (met “meer Joodse slagers dan inwoners”), was sprake van een kleine en vaak hechte gemeenschap.

Dinsdagavond 22 november 2022, 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Extreem weer.

Rob Groenland is meteoroloog, vakdocent en klimaatadviseur op het KNMI.
Sinds 2016 is Rob ook actief als (panel)lid van de Nederlandse coördinatiegroep van het Intergovernmental Panel on Climate Change.
De Nederlandse IPCC-coördinatie­groep coördineert de Nederlandse IPCC-activiteiten.

In zijn lezing licht Rob Groenland deze uitkomsten van het IPCC-rapport toe en gaat speciaal in op de relatie tussen klimaatverandering en extreem weer.

.Maandagavond 12 december 2022, 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Oud Geldermalsen

Nelis van Ooijen is geboren en getogen in Geldermalsen. Hij woonde tot zijn 15e in het buurtschap ’t Rot bij Geldermalsen; is daarna een aantal keren binnen Geldermalsen verhuisd en sinds 1983 neergestreken in het centrum van ons dorp.
Nelis zal namens de Historische Kring West-Betuwe een presentatie verzorgen over de winkels in Geldermalsen in het begin van de 50er jaren.
De Historische Kring West-Betuwe heeft namelijk een uitgebreid digitaal archief waarin veel fotomateriaal en andere afbeeldingen bewaard worden.
In dit archief zitten ongeveer 100 unieke foto’s van de winkeltjes die Geldermalsen in de jaren ‘50 rijk was.

Het is de bedoeling van de Historische Kring West-Betuwe om een boek samen te stellen met afbeeldingen van de oude winkeltjes en foto’s van de huidige situatie. Nelis wil graag met mensen in contact komen die kunnen helpen met bijvoorbeeld afbeeldingen van de eigenaar van de winkel of anders ­zins belangrijke gegevens of verhalen over de winkeltjes weten, die gebruikt kunnen worden in het boek.

Dinsdagavond 17 januari 2023, 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Mantelzorg duur of duurzaam?

Henriëtte Nieuwenhuis is, als manager palliatieve terminale zorg bij een patiëntenvereniging, betrokken geweest bij het opzetten van de palliatieve netwerken in Nederland. Ze werd vaak gevraagd bij het opstarten van hospices en heeft aan de wieg gestaan van het persoonsgebonden budget en is daardoor nauw betrokken bij het opzetten van Per Saldo, de belangenvereniging voor budgethouders.
Op dit moment runt zij samen met haar man een Thomashuis, waar 9 mensen wonen met een verstandelijke beperking.
In 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) inge­voerd en was haar opdracht vanuit de patiëntenvereniging om na te gaan wat de effecten op lange termijn zouden zijn voor de zorgvra­gers en hun naasten.
Hierdoor heeft zij meegewerkt aan verschillende onderzoeken naar mantelzorg en de gevolgen op lange termijn.

Graag wil zij u zowel de positieve alsook de negatieve kanten van het inzetten van mantelzorgers laten zien.

Maandagavond 30 januari 2023, 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

 

“Mijn vriend Koning Arthur” in woord en beeld

Al zijn hele leven houdt Koning Arthur Hans Saan gezelschap.
De verhalen over hem beginnen meestal zo: “Het is Pinksteren. In de grote zaal zit Arthur met zijn ridders aan de Ronde Tafel.
Maar ze eten altijd pas, als zich een avontuur of wonder gemeld heeft. En deze keer ………. "

Hans vertelt u graag een paar van die verhalen, stelt u voor aan de overspelige Guinevere en Lancelot, aan de grote ridder Walewein, aan vrome Parsival, aan kwaadaardige Kye en aan vadermoordenaar Mordred.

Maar Hans bespreekt ook hoe de verhalen ontstonden en doorgegeven werden.
En omdat de Arthurlegenden wel 800 jaar populair bleven, zijn er ook legio afbeeldingen van de koning en zijn ridders.

Dinsdagavond 14 februari 2023, 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Landgoederen en Rentmeesterschap.

De spreker deze avond is Theo Korevaar, eigenaar van een rentmeesterskantoor aan de Veluwezoom.
Hij gaat ons vertellen wat zijn werkzaamheden zo al inhouden.
Allereerst zal hij vertellen over wie zijn opdrachtgevers zijn.
Dat kunnen oude adellijke geslachten zijn (sommige daarvan zijn al eeuwen oud), die over uitgestrekte landgoederen beschikken; het kunnen ook stichtingen zijn, doorgaans opgericht na het overlijden van welgestelde particulieren zonder erfgenaam.
De taak van een rentmeester is doorgaans het zo goed mogelijk in standhouden van de bezittingen.

Maandagavond 3 april 2023, 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Lezing op locatie bij Waterschap Rivierenland.

In de werkplaats in Tricht van Waterschap Rivierenland gaat Ingenieur Eric Kuindersma ons van alles vertellen over het Waterschap.
Waarom zijn er waterschappen, wat zijn de taken en bevoegdheden en hoe is het bestuur georganiseerd.
Kortom: wat doet het Waterschap Rivierenland en waar betaal je voor. Na deze bijeenkomst weet u het allemaal!

Daarna vertelt hij wat over de historische context en bemaling door de tijd heen.
Waterschap Rivierenland kent een lange geschiedenis die terug gaat tot de middeleeuwen.
Niet te veel en niet te weinig water in de sloot is een belangrijke taak van het Waterschap en gemalen spelen daarin een belangrijke rol.
Hoe heeft dat zich door de eeuwen heen ontwikkeld?

En we zijn natuurlijk nieuwsgierig naar de renovatie van het gemaal De Neust. De afgelopen jaren is het gemaal De Neust in Tricht gerenoveerd en gemoderniseerd.
Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven over hoe het project is uitgevoerd.

Dinsdagmiddag 21 maart 2023, werkplaats Waterschap Rivierenland in Tricht..

terug naar boven

Wereldwonderen

Rob van Eck van Wereldpresentaties geeft een lezing over de Zeven Wereldwonderen.
Voor de pauze reizen we langs de 7 klassieke wereldwonderen.
De bouwwerken bestaan niet meer, maar toch komen de zeven triomfen van de oudheid voor u weer tot leven middels schitterende afbeeldingen en animaties.

Na de pauze gaan we op virtuele wereldreis, van Zuid- en Midden-Amerika naar Azië en naar Europa.

We komen dan langs de 7 nieuwe wereldwonderen.
We zien en horen dan alles over deze prachtige door mensenhanden gemaakte bouwwerken met hun culturele achtergrond en aardige anekdotes.

Maandagavond 6 maart 2023, 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Met Suzanne Roelofs op dagexcursie naar Eindhoven

Veel Nutsleden kennen Suzanne al van een Art Nouveau Stadswan­de­­ling in Utrecht en onze excursie naar spectaculaire treinstations.
Dit seizoen gaan we met Suzanne naar Eindhoven!

Eindhoven stond altijd bekend als de stad van Philips. Maar daar hield het ook wel mee op. Het Van Abbemuseum kan sommigen bekoren, maar verder had het de cultuurliefhebber niet veel te bieden. Maar dat is voorbij: Eindhoven is aan het veranderen.

Zo is er het spraakmakende Strijp-S, het voormalige fabriekscomplex van Philips
De gemeente kocht het in 2002 om rondom het industrieel erfgoed een nieuw stadshart te creëren en inmiddels wordt er volop gewoond en gewerkt. Moderne gebouwen, industrieel erfgoed, het gebied is in ontwikkeling.

Maar ook in het centrum gebeurt er veel. Zo bekijken we het Smalle Haven project van Jo Coenen (1990-2006), de diverse vernieuwingsprojecten rond winkelcentrum Heuvel, enkele vernieuwde Philips­gebouwen zoals de Witte Dame en Lichttoren en het project Rond de Admirant (2004-10) waarvan de “Blob” van Massimiliano Fuksas het meest in het oog springt.

Niet voor niets is in Eindhoven elk jaar de Dutch Design Week

Deze excursie duurt ongeveer 5 uur met een uurtje vrije lunchpauze.
Als we ongeveer 20 deelnemers hebben zal de prijs rond de € 25,00 per persoon uitkomen.
De lunchpauze is vrij en de prijs van de excursie is exclusief treinkaartje.

Donderdag 13 april2023, ± 11 uur, Station Eindhoven Strijp-S.

terug naar boven