Maatschappij tot Nut van 't Algemeen departement Geldermalsen


Programma-overzicht 2020 - 2021

Dinsdagavond 13 oktober 2020

181e ALGEMENE LEDENVERGADERING. Aansluitend komt ons NUT-lid Gert Buyserd ons alles vertellen over VLOEDSCHUREN in ons Rivierengebied.

Dinsdagavond 17 november 2020

afgelast i.v.m. Coronamaatregelen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 


   

 

 

Algemene Ledenvergadering

Het seizoen 2020-2021 openen we dus op dinsdag­avond 13 oktober met de Algemene Ledenvergadering.
We kijken weer terug op het afgelopen seizoen en zullen van de penningmeester te horen krijgen dat we het vorige seizoen afgesloten hebben met een niet noemenswaardig verlies (een beetje dankzij Covid 19!). Zoals de voorzitter hierboven al meldde gaan we de contributie in dit “Coronajaar” voor één jaar tijdelijk verlagen tot € 10,00.

En als we dan ook de nieuwe kascommissie hebben benoemd zijn we al weer toe aan de pauze.

Na de pauze, zo tegen kwart voor negen, komt ons Nutslid, Gert Buyserd, ons vertellen over:

 

Vloedschuren in ons Rivierengebied

Gert heeft namelijk medegewerkt aan een boekje over deze vloedschuren, uitgegeven door de Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe.
In het boekje staat b.v. ook een fietsroute langs een aantal vloedschuren.

Tot voor kort leek voor de moderne mens alles mogelijk en maakbaar en met nieuwe technologieën moest nog veel meer mogelijk zijn.
Door Covid 19 zijn we weer eens bruusk uit deze droom ontwaakt.
Rampen zoals ziektes, hongersnoden, de Krakatau, sprinkhanen, bos- en veenbranden, overstromingen en steeds woestere stormen volgen elkaar steeds sneller op, lijkt het wel.
En dan zijn we zelf nog oorzaak van oorlogen en zeespiegelstijging.
Van 1300 tot 1850 beleefden we de “Kleine IJstijd”, te weten strenge winters en korte zomers. Dat leidde tot heel wat problemen, waar de overstromingen er één van zijn.

Om het bedrijfskapitaal van boeren (het vee) hiertegen te beschermen, bouwde men in het rivierengebied vloedschuren, hoger gelegen schuren, die bestand waren tegen het water- en ijsgeweld, dat soms lang kon aanhouden.
De meeste hiervan zijn in de loop van de tijd verdwenen, maar in onze gemeente staan er nog een aantal trots overeind: stille getuigen van de strijd tegen het water.
En juist voor deze strijd staan we in de toekomst opnieuw.

DINSDAGAVOND 13 oktober 2020 , 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

 

 

terug naar boven

 

terug naar boven

 

terug naar boven

 

terug naar boven

 

terug naar boven

 

terug naar boven

terug naar boven

 

 

terug naar boven

 

terug naar boven

 

terug naar boven

 

terug naar boven

.

terug naar boven

terug naar boven

 

terug naar boven