Maatschappij tot Nut van 't Algemeen departement Geldermalsen


Programma-overzicht 2018 - 2019

Dinsdagavond 2 oktober 2018

179 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. Aansluitend komt Cees Eysberg vanuit cultuur-historisch perspectief de ontwikkeling be­schrijven van de SCHAATSCULTUUR IN NEDERLAND.

Maandagavond 15 oktober 2018

GRAND TOUR, toerisme in de 18 e eeuw.
Monique Hafkamp laat ons zien hoe o.a. kunstenaars op reis gingen om het werk van oude meesters te bekijken.

Dinsdagavond 30 oktober 2018

Enkele dagen voor Allerzielen komen Nellie en Arnaud Geevers uit Tricht ons vertellen over gebruiken rond cremeren en begraven in andere delen van de wereld.

Dinsdagavond 13 november 2018

LEVEN ALS ANTROPOLOOG IN AFRIKA.
Lezing door Prof. Dr. Wouter van Beek.

Dinsdagavond 20 november 2018

Wim Willeboer, technology manager bij energiereus RWE, komt ons vertellen dat hij denkt dat BIOMASSA DE BRANDSTOF EN DE GRONDSTOF voor de toekomst zal zijn.

Najaar 2018

Bezoek aan een scheepswerf van Royal IHC in Kinderdijk voor de TEWATERLATING VAN DE SPARTACUS, ’s werelds eerste door LNG aangedreven, zelfvarende cutterzuiger. De exacte datum van de tewaterlating is nog niet bekend.

Woensdagavond 28 november 2018

Ontwerper, fotograaf, schrijver en docent Michel Lafaille komt ons deelgenoot maken van zijn overpeinzingen WAAROM WE ZO VAN TUINEN HOUDEN.

Dinsdagavond 11 december 2018

VAN BACH TOT BEYONCE. We gaan naar Tania Kross in het Theater aan de Parade in Den Bosch. Voor deze avond zijn geen kaarten meer beschikbaar.

Maandagavond 17 december 2018

WINTERLANDSCHAPPEN EN IJSPRET IN DE HOL-LANDSE SCHILDERKUNST is de titel van een presentatie door kunsthistoricus Barry Heinrichs.

Maandagavond 14 januari 2019 Arnaud de Wilde komt vertellen waarom DE KILIMANJA-RO zo’n enorme aantrekkingskracht op hem uitoefent.
Dinsdagavond 5 februari 2019 Arthur de Bruin en Matthijs de Vos proberen ons in “BLIKONDERWATER” een beeld te geven van alle facetten van de onderwaternatuur.
Dinsdagavond 26 februari 2019 Peter Smith, van Stichting KLEAN (Klagen Loont Echt Absoluut Niet) geeft adviezen hoe je dingen anders kunt doen voor een leefbare WERELD VAN ONZE (KLEIN)KINDEREN.
Dinsdagavond 5 maart 2019

Beroepsfotograaf en freelance schrijver Johan W. Elzenga neemt ons mee op een bijzondere fototocht naar VULKANEN over de hele wereld.

Dinsdagavond 19 maart 2019 HET OUDERE BREIN. Is het alleen kommer en kwel?
Dr. Kees Vreugdenhil zal ons tips geven om de nadelen beperkt te houden en ook van de voordelen van je oudere brein te genieten.
Maandagavond 1 april 2019 Gerd Buyserd uit Tricht komt uitleggen dat het arbeidsethos in België anders is dan in Nederland en hoe dat is gekomen.
24 april 2019

Excusie CULEMBORG.

 

 

 

 
   
   

 

 

Algemene Ledenvergadering

Het seizoen 2018-2019 wordt op dinsdag 2 oktober geopend met onze 179 e Algemene Ledenvergadering.
Zoals gebruikelijk kijken we kort terug op het afgelopen seizoen en de penningmeester presenteert de cijfers over het afgelopen jaar.
Vorig jaar was al duidelijk dat we sneller dan gewenst interen op onze reserves en toen heeft u aangegeven geen bezwaar te hebben tegen een verhoging van de jaarlijkse bijdrage. Die is met ingang van dit seizoen vastgesteld op € 20,-- per jaar.

Ook op bestuurlijk vlak verandert er wel wat; we nemen afscheid van Ineke Siewertsen en er heeft zich een nieuwe penningmeester ge­meld, Erik Boegborn. Die wordt dit seizoen ingewerkt waarna hij volgend seizoen Piet Boersma op kan volgen.
Ineke maakte vanaf 1981 deel uit van ons bestuur en heeft aan van alles haar bijdrage geleverd; de laatste jaren zijn het de leesclub en het jaarlijks bezoek aan de opera waar u haar vooral van kent. Dat we Ineke zullen missen hoeft geen betoog.

Na de pauze:

Nederland Schaatsland

Cees Eysberg neemt ons na de pauze mee in zijn lezing over schaatsen in Nederland.
Vanuit een cultuur-historisch perspectief beschrijft hij de ontwikkeling van de schaatscultuur in Nederland.
Hij vertelt hoe die zich ontwikkelde en hoe mensen gebruik maakten van het ijs, zowel als vermaak (“spekrijden”) als ook in de vorm van transportmiddel en strategisch hulpmiddel in tijden van conflicten (Alkmaars ontzet in 1573).
Hij lardeert zijn verhaal met diverse anekdotes, waarbij Hansje Brinker niet vergeten wordt en natuurlijk ook niet de Elfstedentocht en zijn persoonlijke ervaringen die daarbij een belang­rijke plaats innemen.
Onze schaatscultuur werd definitief vastgelegd als nationaal cultureel erfgoed door beroemde winterschilders als Hendrick Averkamp.
Hij besluit de lezing met de vraag naar de toekomst van de schaatscultuur.
Maar één ding is zeker: het moet natuurlijk wel blijven vriezen, al kunnen we natuurlijk ook naar de Weissensee, Finland en zelfs naar de Gele Rivier in China.

DINSDAGAVOND 2 oktober 2018, 20.00 uur, in “De Pluk” Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

 

Grand Tour, toerisme in de 18e eeuw

Vanaf de late Middeleeuwen gingen vooral kunstenaars op reis om inspiratie op te doen door het werk van de oude meesters te bekijken.
Vanaf de 18e eeuw kwamen daar ook liefhebbers van kunst bij. Ze werden amateurs genoemd, afgeleid van het Latijnse werkwoord “amare”, dat liefhebben betekent. Het zorgde voor een hernieuwde belangstelling voor de klassieken in de schilder-, beeldhouw- en bouwkunst.

Laat u mee voeren op een Grand Tour door Monique Hafkamp, die aan de hand van diverse afbeeldingen de verschillende kanten van het fenomeen zal belichten.

U kunt deze lezing gebruiken als voorbereiding op een bezoek aan de Hermitage in Amsterdam, waar van 16 juni 2018 t/m 13 januari 2019 een expositie over ditzelfde onderwerp is te zien onder de titel Classic Beauties: kunstenaars, Italië en de schoonheidsidealen van de 18e eeuw.

MAANDAGAVOND 15 oktober 2018, 20.00 uur, in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Gebruiken rond cremeren en begraven wereldwijd

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop Katholieken hun doden herdenken.
In Mexico is het de “Dia de los Muertos”, een feestelijke aangelegenheid.
Doden worden begraven of gecremeerd.
Dat gebeurt overal op de wereld, maar de manier waarop verschilt nogal van plaats tot plaats
Crematies op Bali en in India verlopen totaal anders dan in Nederland. Op een Japans kerkhof zie je helemaal verbazingwekkende dingen.

Nellie en Arnaud Geevers uit Tricht komen ons vertellen over wat zij tijdens hun reizen over de wereld aan rituelen gezien hebben.

DINSDAGAVOND 30 oktober 2018, 20.00 uur, in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Leven als antropoloog in Afrika

De spreker van vanavond, Prof. Dr. Wouter van Beek, had zonder enig probleem al onze lezingen van dit seizoen kunnen geven.
Boeiend, afwisselend, leerzaam en verhelderend en alles uit eigen ervaring.
Hij doet zijn leven lang al onderzoek in Afrika, onder andere in de Dogon vallei in Mali.
In één van de dorpen daar, Tireli, heeft hij een aantal jaren gewoond. Hij heeft daar een eigen huis en is volledig in de dorpsgemeenschap opgenomen
Hoewel hij daar om veiligheidsredenen nu niet heen kan heeft hij nog steeds regelmatig contact met de inwoners van het dorp.
Zijn huis in Nederland staat vol met beelden en voorwerpen die daar zijn vervaardigd. Daar neemt hij in ieder geval een fiets en een musket van mee. Hier alvast een raadseltje voor de komende maanden: Waar werd de loop van deze musket in zijn eerste leven voor gebruikt?

Oh ja, voor de dammers onder onze leden: De spreker van vanavond is oud- voorzitter van de Wereld Dambond en de Afrikaanse Dambond en is als speler nog steeds actief in de hoofdklasse.

DINSDAGAVOND 13 november 2018, 20.00 uur, in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Biomassa, brandstof en grondstof voor de toekomst

De heer Wim Willeboer, technology manager bij energiereus RWE, is specialist op het gebied van de inzet van biomassa als brandstof voor energiecentrales.
Hij is ervan overtuigd dat biomassa de brandstof van de toekomst is voor de opwekking van duurzame energie.
Deze energie wordt opgewekt in speciaal daarvoor omgebouwde kolencentrales.
Ondanks de sterke groei van stroom uit zonnepanelen en windmolens zullen we ook in de toekomst niet zonder conventioneel gestookte energiecentrales kunnen om periodes van windstilte en gebrek aan zonlicht te kunnen overbruggen.
Hij wil zijn inzichten graag met ons delen.

DINSDAGAVOND 20 november 2018, 20.00 uur, in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Bezoek aan een scheepswerf van Royal IHC in  Kinderdijk

Royal IHC, tot 2014 IHC Merwede, is een Nederlandse onderneming met het hoofdkantoor in Kinderdijk.
Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van schepen en materieel voor de bagger- en offshore-industrie. Het bedrijf heeft van een Belgisch bedrijf de opdracht gekregen voor het ontwerp, de bouw en de levering van 's werelds eerste door LNG-aangedreven (vloeibaar aardgas), zelfvarende cutterzuiger SPARTACUS. De nieuw gebouwde cutterzuiger is 164 meter lang.
Deze milieuvriendelijke CSD zal ook andere innovaties aan boord hebben, zoals een systeem voor het terugwinnen van afvalwarmte, dat warmte omzet van de uitlaatgassen in elektrische energie.

De juiste datum van de tewaterlating is nog niet bekend; het hangt af van de snelheid van het afbouwen en toestemming van de opdrachtgever en de directie van de werf.

Verdere berichten krijgt u via het Nut Nieuws.

NAJAAR 2018.

terug naar boven

Waarom houden we zo van tuinen?

Of: overpeinzingen van een tuinontwerper.

We hebben of we willen allemaal een tuin, - al is die maar zo klein als de planten op onze vensterbank of ons balkon.
Dat is iets van alle tijden en van alle culturen. Maar waarom? Wat willen we er in vinden? Onszelf misschien?
Is het een verlangen dat elke mens heeft, sinds het moment dat Adam en Eva uit het Aards Paradijs zijn verdreven?
Waarom hielden Erasmus, Rubens, Goethe of George Harrison zo van tuinen?
En waarom hebben veel mensen tuintjes op hun balkon?
Is de tuin inderdaad een symbool van schoonheid en gezondheid? Van mijmering of contact met de natuur?
Daarover verzorgt ontwerper, fotograaf, schrijver en docent Michel Lafaille een lezing. Hij laat daarbij veel boeiende foto’s zien die hij overal in Europa maakte van schitterende tuinen en parken maar ook van balkontuintjes.

WOENSDAGAVOND 28 november 2018, 20.00 uur, in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Wij gaan weer naar de opera in Den Bosch (maar dan anders):

Kross' 2000: van Bach tot Beyonce

Wat wij al wisten, kwamen vele miljoenen mensen te weten na het bekijken van Tania Kross in “De Beste Zangers”: Tania is een multitalent dat moeiteloos overschakelt van klassiek naar pop.
In dit unieke theaterconcert met haar eigen Top 2000 komen hits voorbij van de afgelopen 850(!) jaar.
Van de middeleeuwen gaat Tania via barok, klassiek en romantiek door naar opera en jazz, blues, gospel, soul en pop, en niet te vergeten heavy metal, funk, dance en hip hop. Tania Kross is een van de weinige zangeressen die met evenveel gemak en overtuigingskracht Bach zingt als Beyoncé.
 
Over Tania Kross: Tania Kross, in 1976 geboren op Curaçao, zong in alle belangrijke concertzalen van de wereld, onder meer in Parijs, Salzburg, Wenen, en Carnegie Hall in New York. De titelrol van Carmen heeft zij vertolkt in Staatsoper Stuttgart en op het prestigieuze Glyndebourne Opera Festival, en onlangs in haar eigen bewerking voor uitverkochte theaterzalen door heel Nederland. Kross is een graag geziene gast op televisie en draagt daar met verve haar liefde voor muziek uit.

DINSDAGAVOND 11 december 2018, Theater aan de Parade in Den Bosch .

De kaartverkoop bij De Parade liep begin juli al zo hard dat uw bestuur moest be­slui­ten de opgave voor Tania Kross toen al, per e-mail, open te stel­len. Hadden we dat niet gedaan, dan was er bij de uitgave van dit pro­grammaboekje in september geen kaart meer te krijgen geweest! Helaas hebben we, ondanks vele herhaalde verzoeken, nog niet van al onze Nutsleden een e-mailadres. We vinden het oprecht heel vervelend, maar deze leden hebben nu helaas achter het net gevist.

De 20 door ons bestelde kaarten waren snel uitverkocht.

U kunt zich dus helaas niet meer opgeven!

terug naar boven

 

Winterlandschappen en ijspret in de Hollandse schilderkunst

De Hollandse 17e-eeuwse schilderkunst staat bekend om zijn “wintertjes”, winterse landschappen geschilderd door beroemde meesters als Esaia van de Velde, Joos de Momper en natuurlijk de beroemde “stomme van Kampen” Hendrick Avercamp.
Toch ontstond dit genre al in de 16e-eeuw in Vlaanderen, met belangrijke vertegenwoordigers van deze Vlaamse traditie zoals Pieter Breugel de Oude en de Jonge. Geschilderde winters van weleer zijn altijd geliefd geweest omdat ze zo goed laten zien wat er met de Nederlander gebeurt als Koning Winter hem in zijn greep krijgt: wanneer het vriest moet je het ijs op.

Gedreven door nieuwsgierigheid naar wat kunstenaars beweegt, naar het onbekende en het afwijkende in de kunst, heeft kunsthistoricus Barry Heinrichs zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een allround kunsthistoricus die lezingen en cursussen geeft.
Om te tonen dat het geschilderde winterlandschap niet alleen maar in de oude kunst vertegenwoordigd is, zal Barry Heinrichs ook werk van meer recente datum laten zien, van Haagse School meesters als Andreas Schelfhout en Louis Apol, van B.C. Koekoek, maar b.v. ook van Charley Toorop en haar zoon Edgar Fernhout, die het winterseizoen rond hun familiehuis in Bergen prachtig in beeld brachten.

MAANDAGAVOND 17 december 2018, 20.00 uur, in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

.terug naar boven

De aantrekkingskracht van Kilimanjaro

Midden in Afrika ligt een berg die zo hoog is dat je de kromming van de aarde ziet als je er bovenop staat. Aan de voet van de berg haalt het kwik met gemak 30ºC maar op de top zijn gletsjers, ijsvelden en …….… een hele grote krater.
Kilimanjaro is de hoogste berg van Afrika en met 45x90 km ook de groot­ste vrijstaande berg ter wereld. Op weg naar de top loop je door maar liefst 5 verschillende klimaatzones.
Tienduizenden proberen jaarlijks de top te bereiken. Waarom is dat? En waarom lukt het slechts 4 op de 10?

Arnaud de Wilde beklimt bergen over de hele wereld. Er lonkt steeds een mooiere of hogere berg. Toch keerde hij na 7 jaar terug naar Kilimanjaro. In november 2018 gaat hij voor de 3e maal richting de top. En zelfs zijn een 4e en 5e expeditie zijn gepland.

MAANDAGAVOND 14 januari 2019, 20.00 uur, in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

“Blikonderwater”

De verborgen wereld langs en onder de waterspiegel van onze heldere sloten, beken, rivieren en plassen is adembenemend mooi.
De weelderige begroeiing met gele plomp en fonteinkruiden, het insectenleven en niet te vergeten de vissen hebben allemaal hun eigen plek en hun eigen verhaal in het onderwaterlandschap.

Arthur de Bruin en Matthijs de Vos proberen al deze facetten van de onderwaternatuur door middel van foto en film in beeld te brengen.
Hun bedrijf “Blikonderwater” is vaak betrokken bij diverse projecten, zoals de natuurfilm Holland Natuur in de Delta.

Zij nemen U tijdens deze lezing mee tijdens een visuele reis onder de waterspiegel.

DINSDAGAVOND 5 februari 2019, 20.00 uur, in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

De wereld van onze (klein)kinderen

Klimaatakkoorden, plastic soep, CO2, duurzaamheid…….
Begrippen die ons dagelijks om de oren vliegen. Begrippen om je zorgen over te maken. Maar wie doet er wat aan?
Problemen als deze los je niet op door erover te klagen, zegt Peter Smith van Stichting KLEAN (=Klagen Loont Echt Absoluut Niet).
Iets doen, hoe onbeduidend klein het soms ook lijkt, brengt je wél dichter bij een oplossing.
Sterker nog, doordat je zelf iets doet aan het probleem krijg je van allerlei kanten hulp. Kan dat? En hoe werkt dat dan?

Peter Smith geeft in deze lezing aan hoe hij onopvallend duizenden mensen heeft verleid om het anders te gaan doen. En hoe jij dat ook kunt.
Dat is ook een manier om anderen te veranderen: jezelf veranderen en het anders gaan doen.
Geldt  “Verbeter de wereld, begin bij jezelf” ook als het gaat om klimaat, afval, duurzaamheid en de wereld die wij achterlaten voor onze (klein)kinderen?

DINSDAGAVOND 26 februari 2019, 20.00 uur, in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Vulkanen

Vulkanen behoren tot de meest spectaculaire natuurverschijnselen die we kennen. Ze kunnen op grote schaal dood en verderf zaaien.
Maar vulkanen hebben waarschijnlijk ook juist een doorslaggevende rol gespeeld bij het ontstaan van het leven op aarde.

Johan Elzenga neemt ons mee op een bijzondere fototocht naar vulkanen over de hele wereld.
Hij laat ons de verschillen tussen de diverse typen vulkanen zien. We kijken ook naar de soorten landschappen die door vulkanisme zijn ontstaan.
Wist u trouwens dat Nederland ook een vulkaan heeft?

Johan W. Elzenga is beroepsfotograaf en freelance schrijver voor verschillende fotobladen. Hij publiceerde o.a. boeken over verschillende versies van Photoshop. Voor meer informatie kijk op:

http://www.johanfoto.nl

DINSDAGAVOND 5 maart 2019, 20.00 uur, in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Het oudere brein

Je komt niet meer zo makkelijk op namen.
Je vergeet sneller wat je net gehoord hebt.
Je hebt meer tijd nodig voor dingen die je vroeger snel deed. Het oudere brein komt met gebreken.

Is het alleen maar kommer en kwel?

Nee, gelukkig niet. Het oudere brein past zich ook slim aan de afnemende vitaliteit aan.

Dr. Kees Vreugdenhil legt in zijn lezing uit wat er met je brein ge­beurt als je 50+ bent.
Hij behandelt eerst algemene kenmerken van de werking van het volwassen brein.
Die basale kennis is nodig om inzicht te krijgen in wat er tijdens het ouder worden verandert.
Zo reorganiseert het brein zijn netwerken en compenseert zwakten.

Vervolgens staat Vreugdenhil uitvoerig stil bij de werking van het geheugen.
Hij laat zien wat de kenmerken van het geheugen in een verouderend brein zijn.
Daarna geeft hij tips om de nadelen beperkt te houden en van de voordelen van je oudere brein te genieten.

DINSDAGAVOND 19 maart 2019, 20.00 uur, in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Waarom werken we?

De verschillen tussen België en Nederland

 

Zowel Nederlanders als Vlamingen zijn hardwerkende mensen!
Nochtans zijn hun beweegredenen om dat te doen vaak verschillend
De oorzaken van deze verschillen liggen in de geschiedenis.
Geloof, onder­wijs en een ander verloop van hun economische ontwikkeling spelen hierbij een grote rol.

Historica Gerd Buyserd uit Tricht zal met haar lezing proberen iets van deze verschillen tussen beide buurlanden te verduidelijken.

MAANDAGAVOND 1 april 2019, 20.00 uur, in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

terug naar boven

Excursie Culemborg

We blijven met deze excursie in de regio; we gaan een bezoek bren­gen aan Culemborg.
Op woensdag 24 april gaan we ’s avonds om 7 uur een stadswande­ling maken onder leiding van een stadsgids.
Waarom dit tijdstip? Volgens onze gids is het om die tijd rustig in de stad, de wind is gaan liggen en de temperatuur is aan het eind van de dag doorgaans aangenaam. En niet te vergeten: alle terrassen op de markt zijn ’s avonds open.
Klinkt niet alleen best logisch, ook wel aangenaam, dus we hebben zijn suggestie overgenomen.
Het is dichtbij, de reistijd is geen spelbreker en met files hoeven we ook geen reke­ning te houden.

De stad Culemborg behoeft waarschijnlijk geen verdere introductie, de meesten van u zullen er wel -misschien zelfs wel vaak- geweest zijn.
Toch denken we dat een rondleiding langs de vele monumenten en kenmerkende plekken in Culemborg voor velen van u wat extra’s kan toevoegen.

We sluiten af met een kop koffie, thee of wat sterkers op de markt.

Wij zien u graag op 24 april 2019.

terug naar boven