MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN

In Geldermalsen bestaat al sinds jaar en dag een heel bijzondere vereniging:

        't NUT

Of, zoals de officiŽle titel is:

"De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Geldermalsen".

Een vereniging, die als doel heeft om wat vermaak te brengen in ons dorp door het organiseren van avonden met culturele ontspanning voor leden en belangstellenden.

Uit het toevoegsel Departement Geldermalsen blijkt, dat ook in andere dorpen en steden van ons land Nutsafdelingen zijn.
Al die afdelingen samen vormen de landelijke vereniging, die al meer dan 200 jaar bestaat.
Landelijk heeft 't Nut in al die jaren veel gedaan voor de samenleving. Ongetwijfeld hebt u wel eens van Nuts Verzekeringen, Nuts Spaarbanken of Nuts Bibliotheken gehoord. Alle zaken waar in Nederland Nuts voorstaat, behalve natuurlijk de candy bars, zijn oorspronkelijk door onze vereniging begonnen.

In Geldermalsen wordt elk jaar opnieuw door een enthousiaste groep vrijwilligers een gevarieerd programma met lezingen en excursies samengesteld.
Ons beknopte jaarprogramma voor het komende seizoen is hieronder weergegeven, terwijl een regelmatige update van onze homepages voor alle programmapunten uitgebreide informatie zal bevatten.

Het lidmaatschap van 't Nut kost u Ä 20,00 per jaar en geeft u gratis toegang tot lezingen en een aardige korting op cursussen en excursies.

Voor meer informatie over 't Nut kunt u digitaal terecht op onze reaktiepagina of analoog bij een van onze bestuursleden.